Na Slovensku je možné robiť v priemere 35 % práce z domu, v bratislavskom regióne je to až 54 %. Tí, čo majú možnosť pracovať z domu vo väčšej miere, majú zvyčajne aj vyššie vzdelanie, a tým aj vyššie príjmy a väčšie finančné rezervy. Zvýhodnené sú predovšetkým kancelárske pozície, kde stačí mať počítač a pripojenie na internet. Podľa odvetvovej štruktúry hospodárstva v 2. štvrťroku 2020, v čase zavedenia prísnych opatrení sa na Slovensku mohlo vyprodukovať okolo 32 % HDP „z domu“.

Odhaduje to Národná banka Slovenska (NBS) na základe informácií o štruktúre zamestnanosti z roku 2017, ktoré NBS v spolupráci so Štatistickým úradom SR zbierala v rámci projektu Zisťovania o financiách a spotrebe domácnosti.

Ženám charakter ich práce umožňuje z domu vykonávať podľa analýzy NBS až 44 % práce, čo je výrazne viac ako mužom. Ako ďalej podotýka analytička NBS Judita Jurašeková Kucserová, skúsenosti zamestnancov aj zamestnávateľov s prácou z domu sú pozitívne a dá sa predpokladať, že ostane viac zaužívaná aj po pandémii.

Práca z domu bola do pracovného práva u nás zavedená v roku 2007. Využívaná však bola len v nízkej miere. Podiel pracujúcich aspoň čiastočne z domu bol v roku 2009 na úrovni 7,5 percenta, a toto číslo sa za desaťročie zvýšilo len na 9,5 percenta. Európsky priemer v roku 2019 dosiahol 14,5 percenta a 30 percent prekročili iba niektoré prevažne severské krajiny.

Pri odhade percentuálneho podielu práce z domu sa NBS pozerá na jednotku práce, čo znamená, že u jednotlivca predpokladá, že jeho podiel práce z domu sa môže pohybovať kdekoľvek v rozmedzí od 0 do 100 %. Ako dodáva Judita Jurašeková Kucserová, základný predpoklad je plná IT vybavenosť a internetové pokrytie v domácom prostredí.

Prečítaj si tiež
Väčšina IT pracovníkov venuje šesť hodín týždenne koníčkom počas práce

Do akej miery môže niekto pracovať z domu, však podľa nej závisí od charakteru jeho práce. Štatistiky zamestnanosti obsahujú zaradenie do medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní ISCO, ktoré je zoradené zostupne od zákonodarcov a riadiacich zamestnancov až po pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov podľa toho, aké vedomosti a zručnosti vyžadujú.

Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie sa dané zamestnanie nachádza v klasifikácii, tým vyššia je pravdepodobnosť, že danú prácu je možné vykonávať z domu. Kľúčom k odhadu celkovej práce z domu je teda podľa NBS priradiť podiel práce z domu ku každej kategórii ISCO.

Podľa analytičky NBS dôvodov pre nevyužitý potenciál práce na diaľku bolo viac. Najznámejšie sú obavy zamestnávateľov z vyhýbania sa pracovným povinnostiam počas neprítomnosti zamestnancov na pracovisku. Ale súvisí s tým aj nedostatočná technologická vybavenosť. Približne od začiatku marca 2020, pre nutnosť obmedzenia sociálnych kontaktov, získala práca z domu bezprecedentné rozmery, predovšetkým v technologicky vyspelejších častiach sveta.

Zdroj: SITA

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú