Zrozumiteľný prehľad práv a povinností pre podnikateľov, verejnú správu a občanov by mal zabezpečiť národný projekt z prostredia Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Na aprílovom zasadnutí ho schválil Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7).

Projekt by mal umožniť podnikateľom podľa zamerania ich podnikania zistiť, ktoré zákony, vykonávacie vyhlášky či nariadenia Európskej únie (EÚ) sa ich týkajú, a ktoré konkrétne povinnosti vyplývajúce z viac než 730 slovenských zákonov majú splniť. Národný projekt má zároveň posilniť zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Regulácie majú závažný vplyv na podnikateľské prostredie a z toho dôvodu budú podľa ÚPVII po zavedení do praxe priebežne hodnotené. „Ak sa ukáže, že nenaplnili očakávania, budú zmenené alebo zrušené. Rozhodovať o vhodnosti regulácií sa bude na základe analýz spätnej väzby od podnikateľov. Národný projekt sa zameral na túto oblasť aj preto, že doterajšie hodnotenie regulácií po ich zavedení do praxe neprebiehalo systematicky,“ skonštatoval úrad vicepremiéra.

Vyzvanie na národný projekt s názvom Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – 2020 – Fáza 2: Dátový projekt v hodnote 8.090.217 eur je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 26. august 2019.

Zdroj: TASR

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú