Prevádzkovateľ tretieho bloku slovenskej jadrovej elektrárne Mochovce posilnil jeho prevádzkovú bezpečnosť pred štartom jeho  komerčnej prevádzky, Konštatoval to tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), ktorý na žiadosť Úradu jadrového dozoru preveroval riešenie zistení z misie v roku 2019. Tím viedol Fuming Jiang, vedúci sekcie prevádzkovej bezpečnosti MAAE.

„Elektráreň zaviedla na riešenie zistení z predchádzajúcej misie množstvo opatrení. Zaznamenali sme významné zlepšenia,“ povedal Jiang po skončení päťdňovej misie. Tím, ktorý tvorili odborníci z Nemecka, Kanady, Spojeného kráľovstva a dvaja úradníci z MAAE, predložil vedeniu elektrárne návrh ďalších opatrení, napríklad v oblasti presadzovania vysokých štandardov v personálnej oblasti.

„Neustále zlepšovanie, otvorenosť a transparentnosť boli dôvodmi, prečo sme túto misiu pozvali. Som veľmi rád, že experti MAAE zaznamenali významný, pozitívny pokrok v porovnaní s misiou Pre-OSART v roku 2019. Opäť sme od nich dostali veľmi cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže pri neustálom zlepšovaní. Všetky návrhy a odporúčania zrealizujeme a som presvedčený, že aj vďaka nim dosiahneme naše ambiciózne ciele v oblasti bezpečnosti,“ povedal Branislav Strýček, generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.

Tím v záverečný deň poskytol vedeniu závodu návrh správy z misie. Vedenie elektrárne a Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý je zodpovedný za dohľad nad jadrovou bezpečnosťou v krajine, budú mať možnosť k návrhu predložiť vecné pripomienky. MAAE ich preskúma a do troch mesiacov predloží záverečnú správu.

Na štart prevádzky jadrovej elektrárne ešte môžeme zabudnúť

Tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce s najväčšou pravdepodobnosťou nebude ešte v tomto roku dodávať elektrickú elektrinu do siete. Dôvodom je rozklad rakúskej organizácie Global 2000 proti prvostupňovému rozhodnutiu Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD). Ako informovala predsedníčka ÚJD Marta Žiaková, rozklad obsahuje 12 pripomienok, ktoré teraz úrad vyhodnocuje.

„Je to dosť veľké množstvo oblastí, ktoré musíme vyhodnotiť a potom vydať druhostupňové rozhodnutie. Ak by bolo vydané ešte tento rok, tak tretí blok Mochoviec bude na budúci rok dodávať elektrickú energiu do siete,“ povedala Žiaková po skončení kontrolnej misie tímu pre preskúmanie predprevádzkovej bezpečnosti (OSART), ktorá kontrolovala stav riešenia svojich zistení spred dvoch rokov.

ÚJD v polovici mája vydal pre tretí mochovský blok povolenie na uvádzanie do komerčnej prevádzky. Vydaniu predchádzalo množstvo technických kontrol, skúšok a testov všetkých systémov a zariadení. Tie podľa ÚJD preukázali pripravenosť na fázu fyzikálneho a energetického spúšťania. Podľa generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka je tretí blok elektrárne úplne dokončený, rozklad je administratívny proces.

Slovenské elektrárne preto všetky interné aj externé kapacity nasadili na dokončenie štvrtého bloku Mochoviec.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú