Smartfón, ktorý ľudia zodpovedne používajú štyri až päť rokov, má nižší dosah na životné prostredie ako ten, ktorý bol za tú dobu minimálne raz predmetom recyklačného procesu. Uviedla to Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

Podobne ako móda, aj elektronika podlieha neustále sa meniacim trendom a relatívne častej výmene. Nakladanie s elektroodpadom je zložitejšie ako s bežnými druhmi odpadov pre obsah vzácnych kovov, ale aj ťažkých kovov,“ poukazuje agentúra. Tvrdí, že ak sa elektronické zariadenia ocitnú na skládke, po čase sa z nich začnú uvoľňovať toxické látky ako arzén, berýlium, kadmium, nikel či olovo. Je preto dôležité, aby elektroodpad nekončil na skládkach alebo v spaľovniach.

Človek by si podľa SAŽP mal premyslieť, či potrebuje nový mobil, notebook či televízor. „Nie nadarmo sa hovorí, že najlepší odpad je ten, čo nevznikne. Ak by sme sa pozreli na recykláciu takéhoto odpadu, z dlhodobého hľadiska napriek svojej prospešnosti problém celkom nerieši, iba ho spomaľuje,“ skonštatovali environmentalisti. Zároveň uviedli, že recyklácia je priemyselný proces, ktorý vedie k istej miere znečistenia životného prostredia.

Zber elektroodpadu na Slovensku pokračuje

Obyvatelia mesta Stará Turá už môžu triediť aj drobný elektroodpad. Na štyroch miestach umiestnila radnica v spolupráci so zberovou spoločnosťou červeno-biele kontajnery. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

Dva kontajnery umiestnili pri bytových domoch na sídlisku SNP, po jednom na Hurbanovej a Jiráskovej ulici.

Freepik

Elektroodpad, ktorý nie je správne zrecyklovaný, končí na skládke odpadu a stáva sa priamou hrozbou nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie. Pri správnej recyklácii sú odstránené nebezpečné látky v elektrozariadeniach,“ zdôraznila radnica.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP