Ministerstvo vnútra SR sprístupnilo novú verziu aplikácie eID klient pre používateľov služieb eGovernmentu. Umožní od 1. januára 2023 získať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie, tzv. zdokonalený e-podpis. Sprístupnenie aktualizovanej verzie aplikácie eID klient súvisí s pripravovanou vyhláškou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) o uznaných spôsoboch autorizácie, na základe ktorej môžu niektoré úkony v rámci eGovernmentu podpisovať aj držitelia občianskych preukazov vydaných pred 20. júnom 2021.

Aplikácia automaticky rozozná, aký typ eID karty je vložený v čítačke. „Ak ide o občiansky preukaz vydaný do 20. júna 2021, tak ponúkne držiteľovi vydať kvalifikovaný certifikát pre uznaný spôsob autorizácie. Ak ide o občiansky preukaz vydaný po 21. júni 2021, tak sa nič nemení a aplikácia zabezpečí vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis,“ informovala hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová. Podrobnosti nájdu používatelia vo zverejnených používateľských príručkách.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že získať kvalifikovaný certifikátu pre uznaný spôsob autorizácie bude možné len online cez aplikáciu eID klient. Na oddeleniach dokladov tento typ certifikátu nevydávajú. Celá procedúra získania certifikátu trvá asi 15 minút. Informácie, ktoré úradné úkony alebo životné situácie bude možné elektronicky podpisovať zdokonaleným e-podpisom, možno nájsť na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Pri elektronických službách ministerstva vnútra zdokonalený e-podpis akceptovaný nebude. Ktokoľvek, kto chce od 1. januára 2023 využívať elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, centrálnej ohlasovne či matriky, musí mať občiansky preukaz vydaný po 21. júni 2021. V tejto súvislosti upozorňuje rezort vnútra majiteľov dokladov vydaných pred 20. júnom 2021, že zneplatnenie certifikátov sa začne už 31. decembra 2022 napoludnie. Posledné elektronické úkony podpísané kvalifikovaným e-podpisom preto odporúča spraviť v dostatočnom predstihu.

Od 21. júna 2021 ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy s novým čipom, od 1. decembra 2022 biometrické doklady s duálnym čipom. Predošlému čipu totiž v júni 2021 skončila päťročná certifikácia ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis. Na základe rozhodnutia Národného bezpečnostného úradu ich však na elektronické podpisovanie možno používať do 31. decembra 2022. Po tomto dátume už nebude možné týmto občianskym preukazom vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis. V zmysle pripravovanej vyhlášky MIRRI SR ich však bude možné používať pri tzv. zdokonalenom e-podpise.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú