Európska komisia (EK) dokončila akčný plán EÚ na modernizáciu verejného sektora a podporu elektronickej verejnej správy, čiže poskytovanie verejných služieb občanom a podnikom prostredníctvom internetu, avšak nie všetky novovyvinuté digitálne verejné služby sú k dispozícii v celej EÚ. Uvádza sa v utorňajšej správe Európskeho dvora audítorov (EDA).

Audítori upozornili, že dôvodom je najmä oneskorené vykonávanie akčného plánu v niektorých členských štátoch. Odporučili prijať potrebné opatrenia, ak dôjde k oneskoreniu pri dosahovaní digitálnych cieľov na vnútroštátnej úrovni, a ďalej presadzovať služby elektronickej verejnej správy medzi používateľmi.

Digitálne verejné služby znižujú administratívnu záťaž občanov a podnikov tým, že ich interakcia s úradmi je rýchlejšia, jednoduchšia a menej nákladná,“ uviedla pre médiá Ivana Maletičová, členka EDA zodpovedná za tento audit. Spresnila, že opatrenia, ktoré začala EK, ako je elektronická identifikácia, jednotná digitálna brána a prepojenie obchodných registrov členských štátov, nielenže pomáhajú členom EÚ prepojiť svoje systémy a vymieňať si informácie, ale nabádajú ich aj, aby urýchlili zmeny a digitalizovali svoje verejné služby.

Víziou akčného plánu pre elektronickú verejnú správu bolo mať do roku 2020 otvorenú, efektívnu a inkluzívnu verejnú správu a verejné inštitúcie v celej Únii. Eurokomisia podporila zavádzanie riešení elektronickej verejnej správy členskými štátmi prostredníctvom projektov financovaných EÚ, poskytovaním technickej podpory vnútroštátnym orgánom a podporovaním spolupráce medzi nimi.

Členské štáty však nemali povinnosť zaviesť a prijať riešenia elektronickej verejnej správy vyvinuté eurokomisiou. Podľa EDA je to jeden z dôvodov, prečo bolo ťažké naplniť očakávania spájané s týmto plánom. Audítori odporučili EK posilniť vykonávací rámec s cieľom naliehať na členské štáty, aby ďalej rozvíjali služby elektronickej verejnej správy.

Niektoré krajiny pokročili v poskytovaní digitálnych verejných služieb viac než iné. Nebolo však možné určiť, či bol ich pokrok spojený s akčným plánom EÚ alebo s inými faktormi, keďže monitorovanie, ktoré použila eurokomisia, nebolo priamo spojené so žiadnym z opatrení vykonávaných v rámci akčného plánu.

Z analýzy referenčného porovnávania elektronickej verejnej správy za roky 2017 a 2020, ktorú vykonali audítori, vyplynulo, že digitálne verejné služby pre podniky sú vyspelejšie ako služby poskytované občanom. Tento vývoj urýchlila aj pandémia ochorenia COVID-19.

S cieľom zvýšiť informovanosť podnikov a občanov o digitálnych verejných službách dostupných na úrovni EÚ audítori odporúčajú vypracovať ucelenú stratégiu na podporu služieb elektronickej verejnej správy s prihliadnutím na činnosti, ktoré v tejto súvislosti vykonávajú členské štáty.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP