Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ktorá má na starosti projekt novej jadrovej elektrárne v Bohuniciach, plánuje preraziť aj na trhu s obnoviteľnými zdrojmi energií a s vodíkom. Ministerstvo hospodárstva SR už pripravilo materiál, vďaka ktorému sa rozšíri predmet podnikania spoločnosti JESS o výstavbu a prevádzku nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a výrobu vodíka.

„Nakoľko projekt výstavby nového jadrového zdroja sa aktuálne nachádza v tzv. útlmovom režime, JESS hľadá ďalšie možnosti jej uplatnenia na trhu a prichádza s cieľom rozšíriť predmet podnikania o oblasť energetiky, ktorá sa venuje výstavbe a prevádzkovaniu obnoviteľných zdrojov energie a výrobe vodíka,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva.

V prípade výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie má JESS záujem rozvíjať možnosti výroby elektriny z viacerých zdrojov. Spoločnosť má ambíciu zvýšiť pomer výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie tak, aby sa Slovensko čo možno najviac priblížilo k národnému cieľu pre rok 2030, ktorý vyplýva z národných klimatických a energetických plánov jednotlivých členských štátov.

Pri výrobe vodíka sa chce JESS začleniť do nových projektov zameraných na jeho využitie, a to či už ako čisto technického plynu pre rôzne odvetvia priemyslu a zdravotníctva, ako aj nového alternatívneho média na pohon automobilov, autobusov a perspektívne aj v železničnej doprave. „Dopyt po vodíku sa od roku 1975 strojnásobil a stále rastie. Aj keď je dnes vodík vyrábaný takmer úplne z fosílnych palív, vďaka výskumu sa zdokonaľujú nové spôsoby výroby nízkouhlíkového vodíka, ktorý pomôže dosiahnuť ciele znižovania emisií,“ konštatovalo ministerstvo hospodárstva.

Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorá vznikla koncom roka 2009, je spoločným podnikom slovenskej Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a. s. (JAVYS), ktorá vlastní 51 % podiel a českej energetickej skupiny ČEZ vlastniacej 49 % akcií spoločnosti. Pôvodným poslaním spoločnosti JESS bolo pripraviť projekt vhodného typu jadrového zdroja, následne zabezpečiť jeho výstavbu a ekonomicky, efektívne a bezpečne vyrábať elektrickú energiu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP