Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) vlani uložil 52 pokút v celkovej výške 60 600 eur. Na pokutách vybral celkovo 106 448 eur. Priemerná pokuta bola vo výške 1166 eur. Vyplýva to zo Správy o stave ochrany osobných údajov za rok 2022.

Najnižšiu pokutu vo výške 100 eur úrad uložil fyzickej osobe, ktorá v postavení prevádzkovateľa neoprávnene spracúvala osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom kamery inštalovanej na rodinnom dome. Najvyššiu pokutu úrad právoplatne uložil vo výške 6500 eur prevádzkovateľovi za porušenie zásady transparentnosti, minimalizácie uchovávania a nedostatočného vybavenie žiadosti dotknutej osoby,“ načrtla správa.

Pokuta ako druh sankcie plnila represívnu, ako aj preventívnu funkciu. „Pri jej ukladaní úrad okrem iného zohľadňoval postavenie subjektu a jeho činnosť, ako aj možný dosah výšky pokuty na jeho ďalšiu existenciu,“ deklaroval ÚOOÚ. Uložené pokuty podľa úradu nemali likvidačné dosahy. Za neposkytnutie súčinnosti úrad vlani uložil aj jednu poriadkovú pokutu vo výške 500 eur.

V rámci konaní o ochrane osobných údajov uložil ÚOOÚ pokutu prevádzkovateľovi napríklad v prípade, v ktorom podávateľ poukázal, že mu boli zo strany sprostredkovateľa prostredníctvom emailu zaslané osobné údaje inej osoby v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefónne číslo, číslo poistnej zmluvy a iné údaje týkajúce sa poistenia v nezaheslovanej forme.

Úrad prešetroval aj podozrenie z neoprávneného spracúvania biometrických údajov dotknutých osôb na účel individuálnej identifikácie fyzickej osoby, ktoré prevádzkovateľ získaval prostredníctvom tabletového podpisu. Prevádzkovateľ získaval súhlas dotknutej osoby na dobu štyroch rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, avšak biometrický podpis spracúval iba dva roky od ukončenia zmluvného vzťahu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú