Európska komisia (EK) v stredu prijala dva návrhy týkajúce sa výrobkov a umelej inteligencie. Prostredníctvom nich chce prispôsobiť pravidlá zodpovednosti digitálnemu veku, obehovému hospodárstvu a dôsledkom globálnych hodnotových reťazcov. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Prvý návrh sa týka smernice o zodpovednosti za výrobky. Revízia smernice sa modernizuje a posilňuje súčasné zaužívané pravidlá založené na objektívnej zodpovednosti výrobcov v súvislosti s odškodnením za osobnú ujmu, škodu na majetku alebo stratu údajov, ktorú spôsobili nebezpečné výrobky.

Budú riešiť aj AI

V druhom návrhu Komisia navrhuje smernicu o zodpovednosti za umelú inteligenciu. Tá by mala stanoviť jednotné pravidlá pre prístup k informáciám a zmiernenie dôkazného bremena v súvislosti so škodami spôsobenými systémami umelej inteligencie, zaviesť väčšiu ochranu obetí a podporiť sektor umelej inteligencie posilnením záruk. Zároveň harmonizuje určité pravidlá pre nároky, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti smernice o zodpovednosti za výrobky, v prípadoch, keď škoda vznikla v dôsledku protiprávneho konania – napríklad pri porušovaní súkromia alebo škôd spôsobených nedostatkami v oblasti bezpečnosti.

Smernica by mala napríklad uľahčiť získanie odškodnenia, ak bol niekto diskriminovaný vo výberovom konaní s využitím technológie umelej inteligencie.

Návrh EK musia ešte prijať Európsky parlament a Rada Európskej únie. Ako tiež Komisia informuje, navrhuje sa, aby päť rokov po nadobudnutí účinnosti smernice o zodpovednosti za umelú inteligenciu v prípade potreby posúdila, či sú pre nároky súvisiace s umelou inteligenciou potrebné pravidlá objektívnej zodpovednosti.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP