Európska komisia (EK) prijala vo štvrtok odporúčanie o boji proti online pirátstvu pri športových a iných komerčných podujatiach. Informuje o tom spravodajca TASR.

Ide o účinné, vyvážené a primerané opatrenia proti neoprávnenej retransmisii strímingov v plnom súlade s pravidlami ochrany základných práv a osobných údajov.

Organizácia podujatí aj ich živé vysielania si vyžadujú značné investície a zároveň prispievajú k hospodárskemu rastu a tvorbe pracovných miest. Nezákonný stríming môže umelcom, organizátorom aj vysielateľom spôsobiť straty a tým ohroziť životaschopnosť ich služieb.

Posvieti si na tri oblasti

Odporúčanie EK sa zameriava na tri hlavné oblasti: rýchle vybavovanie oznámení živých podujatí; súdne príkazy na tzv. dynamické blokovanie a dostupnosť, cenová primeranosť a atraktívnosť komerčných ponúk pre koncových používateľov.

V odporúčaní EK sa stanovuje spoľahlivý monitorovací systém a táto činnosť sa bude vykonávať s podporou Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (EUIPO).

Na základe súčasného monitorovania EK do 17. novembra 2025 posúdi účinky odporúčania a vyhodnotí aj interakciu zákona o digitálnych službách s inými zákonmi a predpismi v oblasti autorských práv. Následne rozhodne o ďalších opatreniach na úrovni EÚ.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú