Rada pre mediálne služby by chcela koordinovať projekty v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti a hodnotenia stavu mediálneho prostredia. Umožňuje jej to nová legislatíva o mediálnych službách. S cieľom vytvorenia siete na zdieľanie skúseností z oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti, ale aj za účelom rozvoja spolupráce v danej oblasti zorganizovala i online okrúhly stôl.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia viac než desiatky inštitúcií či iniciatív štátneho aj neziskového sektora, ktorí pôsobia v oblasti mediálnej výchovy rozvoja kritického myslenia, ale aj informačnej a digitálnej gramotnosti a bezpečnosti detí v online priestore. Cieľom bolo i vytvorenie priestoru na diskusiu a prezentovanie aktivít týkajúcich sa mediálnej gramotnosti.

Rada sa tiež usilovala zistiť, aké sú, v rámci Slovenska, najväčšie výzvy rozvoja a podpory mediálnej gramotnosti. Rada pre mediálne služby o tom informovala v tlačovej správe.

Chýba koordinácia a prepojenie

Podľa diskutujúcich sa na Slovensku koná mnoho aktivít v oblasti mediálnej gramotnosti, avšak absentuje medzi nimi prepojenie a koordinácia. Zhodli sa tiež na tom, že chýba systematické financovanie pre dlhodobé projekty, ktoré sú najefektívnejšie.

Poniektorí z nich vnímajú problém v tom, že chýba vhodné formálne vzdelávanie budúcich pedagógov, ktorí by poznatky následne odovzdávali žiakom. Všímajú si tiež limity, ktoré vyplývajú z neustáleho rozvoja technológií, pretože je náročné dostatočne rýchlo ho reflektovať v projektoch, ktoré sa zameriavajú na elimináciu negatívnych dôsledkov ich používania.

Okrúhleho stola sa zúčastnili i viacerí členovia Rady pre mediálne služby. Rada ho vníma ako prvú zo série aktivít, ktoré by mali napomôcť vytvoreniu platformy pre koordinovanie projektov v oblasti rozvoja mediálnej gramotnosti i hodnotenia stavu mediálneho prostredia. Do konca roka plánuje ďalšie stretnutie a v budúcom roku aj aktivity pre verejnosť.

Poskytne pritom opäť priestor relevantným subjektom, ako napríklad Katedre mediálnej výchovy FMK UCM v Trnave, Gerulata technologies, OZ zmudri.sk, Vĺčatá.sk, Zvoľ si info, Digitálna inteligencia – digiQ, Zastúpeniu EK na Slovensku, Národnému koordinačnému stredisku pre riešenie problematiky násilia na deťoch, NIVAM-u, ale i rezortu školstva na prezentáciu ich nástrojov, projektov a iniciatív.

Vzdelávací IT projekt Slovenska za takmer 20 miliónov skončil

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa síce formálne skončil ku koncu augusta, výstupy projektu, ako sú metodiky či učebné materiály k novým predmetom, sú však verejnosti naďalej k dispozícii. TASR o tom informovali z Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR.

Hlavný cieľ projektu – vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie (IKT) – bol podľa tvorcov splnený.

Projekt priniesol do našich škôl bádateľsky orientované vyučovanie s podporou digitálnych technológií a ďalšie aktivity s veľkým záberom na zmeny v príprave absolventov stredných a vysokých škôl pre uplatnenie sa na trhu práce, predovšetkým v IT sektore. Projekt inicioval a rozbehol digitálnu transformáciu vzdelávania na našich základných a stredných školách,“ uviedla Katarína Kalašová, generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, členka riadiacej rady projektu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú