Jedným z najdôležitejších prvkov verejného priestoru v mestách a obciach je verejné osvetlenie. Pohyb po ulici je vďaka nemu bezpečnejší a príjemnejší, no lampy by zároveň mali spĺňať niekoľko nevyhnutných požiadaviek.

Okrem nízkej spotreby elektrickej energie a minimalizovania tzv. svetelného smogu (teda aby svietili nadol, nie do okien a všade inde) je dôležitý aj samotný dizajn a konštrukcia. Hlavné mesto teraz robí všetko preto, aby nové osvetlenie spĺňalo čo najviac pozitívnych bodov, informuje Metropolitný inštitút Bratislavy.

Kompletná rekonštrukcia

Hlavné mesto plánuje verejné osvetlenie komplexne modernizovať a rekonštruovať. Bude sa tak ale diať na základe nového manuálu, ktorý pripravil magistrát v spolupráci s odborníkmi. Má ísť v podstate o návod, ako majú byť lampy osádzané, aby neprekážali chodcom ani cyklistom, no zároveň plnili svoju základní funkciu.

Dokument prináša jednotné usmernenia pre verejné osvetlenie štandardných ulíc, križovatiek, prechodov pre chodcov, zastávok MHD, parkov, vnútroblokov, cyklochodníkov, veľkých parkovísk, detských ihrísk, športovísk či historických verejných priestorov. Detailne sa venuje správnemu umiestňovaniu pouličných lámp v priestore, materiálom, technickým kritériám, intenzite svetla, farbe či dizajnu, píše MIB.

„Kvalitné verejné osvetlenie významne ovplyvňuje atmosféru mesta, šetrí financie a tiež spriehľadňuje verejný priestor, vďaka čomu sa obyvatelia cítia bezpečnejšie a lepšie. Manuál navyše prichádza v čase, kedy mestu pomôže pri veľkej obnove bratislavského osvetlenia,“ tvrdí, riaditeľ sekcie verejných priestorov MIB Roman Žitňanský.

Všade rovnaké, niekde aj nabíjačkami

V rámci jedného verejného priestoru by si tak už nemal nájsť niekoľko rôznych druhov osvetlenia s rôznymi farbami, ale jedny rovnaké svietidlá s rovnakou intenzitou a teplotou svetla. Metropolitný inštitút znova zdôrazňuje limitovanie svetelného smogu, ktorý podľa nich škodí ľuďom v kvalitnom spánku, ale aj zvieratám a rastlinám. Dôležitá ale má byť aj spotreba energie.

“V najbližších rokoch je naším zámerom modernizovať a rekonštruovať verejné osvetlenie v celom meste. Okrem výmeny pôvodných svietidiel za nové s LED svetelným zdrojom tiež pristupujeme k výmene stožiarov a káblových vedení, ktoré sú vo viacerých prípadoch po dobe svojej životnosti. Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia okrem úspor na spotrebe elektrickej energie prináša aj potenciál rozvoja siete nabíjacích staníc pre elektromobily, a tiež metropolitnej optickej siete,” vysvetlil Juraj Nyulassy, vedúci oddelenia osvetlenia, sietí a energetiky z magistrátu.

MIB

Pomalé nabíjačky pre elektromobily sú už dnes súčasťou lámp napríklad v rekreačnej zóne okolo Železnej studničky, vyjadrenia ale zrejme naznačujú skôr prípravu káblov na zvýšený odber pri samostatne stojacich nabíjačkách.

Do roku 2025 by mali LED svetlá nahradiť všetky bratislavské lampy, ktorých je takmer 50 000. Tie navyše mesto preberá pod svoju správu od externých firiem, ktoré dnes zodpovedajú za jeho servis.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú