Pre použitie bezpilotných lietadiel v blízkosti vojenských letísk platia obmedzenia. Lety, ktoré nespĺňajú vzdialenosť najmenej 5,6 kilometra od referenčného bodu (ARP) letiska a výšku najviac 30 metrov nad úrovňou zeme (AGL), treba koordinovať s riadiacou vežou letiska (TWR). Upozornila na to Asociácia Mám dron.

Pri realizácii letu blízko vojenského letiska je potrebné vyplniť žiadosť o povolenie na vykonanie letu bezpilotným leteckým systémom, poslať ju na e-mail konkrétnej TWR stanice (letiska) najmenej 24 hodín pred vykonaním letu a 15 minút pred predpokladaným časom vzletu telefonicky vyžiadať od TWR povolenie na vykonanie letu. Telefonicky treba tiež oznámiť ukončenie letu.

„Bez koordinácie s TWR je možné let bezpilotným prostriedkom vykonať vo vzdialenosti najmenej 5,6 kilometra od ARP (referenčný bod) letiska a do výšky najviac 30 metrov nad úrovňou zeme (AGL),“ vysvetlila asociácia. Pravidlá sa týkajú vojenských letísk Sliač, Malacky a Prešov.

Podľa poslednej novely zákona o Ozbrojených silách SR môže vojak použiť technický prostriedok, prípadne vojenskú zbraň na prerušenie činnosti bezpilotného lietadla. Upustiť od výzvy a výstrahy môže len vtedy, ak osobu, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo, nie je schopný lokalizovať alebo ak výzvu a výstrahu vzhľadom na okolnosti v danom mieste a čase nie je účelné vykonať. Od použitia donucovacieho prostriedku upustí, ak by prerušením činnosti bezpilotného lietadla mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.

Bezpilotné lietadlá je zakázané používať do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu v prípade vojenských objektov a priestorov, ktoré sú označené zákazom fotografovania. Hranica 120 metrov platí aj pri vojenských konvojoch a transportoch presúvajúcich sa po trase, ktorá bola zverejnená na webe ministerstva obrany. Výnimku bude udeľovať ministerstvo obrany.

Za priestupok hrozí pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Priestupky objasňuje a v blokovom konaní prejednáva Vojenská polícia.

Výnimku so zákazov bezpilotných lietadiel majú lety s písomným súhlasom ministerstva obrany a činnosti uskutočňované vo verejnom záujme bezpilotnými lietadlami, ktoré vykonávajú lety v štátnom záujme.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP