banner-pixelPred pár d?ami sa v technologickom svete objavili ?pekulácie, ktoré tvrdili, ?e výrobný proces nových procesorov s 10 nm technológiou sa pravdepodobne oneskorí. To by, samozrejme, spôsobilo problémy s pripravovanými novinkami na rok 2017.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Domnienky vyvrátila práve spolo?nos? TSMC, výrobca spomínaných procesorov, ktorý dodal, ?e výrobný proces ide pod?a plánu a napriek obrovskému po?tu objednávok pre gigantov Qualcomm a Apple, bude zákazka tvori? len 1 % celkových výnosov za prvý kvartál 2017. Spolo?nos? bude vyrába? nové procesory typu A10 a A11, ktoré by mali by? pou?ité v nových iPhonoch a taktie? sa hovorí a produkcii A10X, ktorý by mal vyu?íva? budúcoro?ný iPad. TSMC nezabudlo ani na fanú?ikov Androidu. Práve pre tento opera?ný systém by mala taiwanská firma dodáva? najnov?í Snapdragon 835 od Qualcommu, ktorý bude sú?as?ou vä??iny vlajkových lodí v budúcom roku.

apple-a10-procesorzdroj fotografie: Apple 

TIP: Predstavenie Xiaomi Mi6 sa zrejme oneskorí. Unikli aj detailnej?ie hardvérové ?pecifikácie

V priebehu roka 2017 má spolo?nos? TSCM ambíciu prejs? k 7 nm technológii, v roku 2019 k 5 nm technológii a rok 2022 by mohol prinies? dokonca 3 nm procesory, ?o v?ak znie u? ve?mi futuristicky. Ostáva nám teda dúfa?, ?e procesory budú u výrobcov smartfónov v?as a ?iadna z o?akávaných vlajkových lodí nebude ma? problémy s predstavením, výrobou a pokrytím dopytu svojich fanú?ikov

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]