Ob?úbená streamovacia slu?ba Spotify práve pokorila rekordný po?et predplatite?ov. V septembri minulého roka si slu?bu platilo 40 miliónov pou?ívate?ov, no za posledných ?es? mesiacov sa po?et zvý?il a? o 25 %. V týchto d?och si ju teda platí u? 50 miliónov pou?ívate?ov. Spotify tak prekonáva aj Apple Music, ktorý má ?len? 20 miliónov predplatite?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spolo?nos? v?ak neprezradila presný po?et zákazníkov, ktorí jej slu?by vyu?ívajú. Popri predplatených slu?bách je toti? mo?né siahnu? aj po viariante úplne zadarmo, no na úkor zobrazovania reklám. V predplatnom je zahrnutých nieko?ko výhod, ktoré ur?ite pozná?, ak aj ty patrí? k pou?ívate?om. Skvelou a hlavne výhodnou ponukou je mo?nos? predplatného pre viac ako 6-?lennú rodinu. Tá si za slu?by zaplatí zhruba 14 ?.

zdroj fotografie: Slashgear

Nenechaj si ujs?
YouTube chce svojou najnov?ou streamovacou slu?bou odstavi? klasické káblovky

Medzi najvä??ích konkurentov Spotify patrí najmä Apple Music. Kalifornský gigant so svojou hudobnou slu?bou ponúka zadarmo na za?iatok 3-mesa?nú skú?obnú lehotu. Po jej uplynutí si za pou?ívanie ú?tuje na vlas rovnaké sumy ako Spotify. Momentálne najlep?í hrá? v tejto brand?i pôvodom zo ?tokholmu expandoval do New Yorku, kde sa usídlil v novom Svetovom obchodnom centre a ponúka a? 1000 pracovných miest.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
8%
Mám to
42%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]