Ob?úbená hudobná slu?ba Spotify, ktorá len nedávno pokorila rekordných 50 miliónov predplatite?ov, pripravuje skvelé vylep?enie pre tých, ktorí si potrpia na nekompromisnej kvalite zvuku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Niektorí pou?ívatelia aplikácie Spotify hlásia, ?e im pri?la ?peciálna ponuka na slu?bu nazvanú ?Spotify Hi-Fi“. Hlavným lákadlom je teda bezstratová kvalita audia, akú ponúkajú originálne CD. Spolo?nos? zárove? testuje, ko?ko sú ochotní pou?ívatelia za túto slu?bu zaplati?. Niektorým toti? pri?la ponuka za 10 dolárov na mesiac a niektorým iba za 5.

spotifyzdroj fotografie: Twitter

nenechaj si ujs?
Spotify suverénne láme rekordy v po?te predplatite?ov a dominuje na trhu

Vyzerá to v?ak tak, ?e sa zatia? Spotify Hi-Fi nedá reálne kúpi?. Potom, ?o ju niektorí pou?ívatelia chceli získa?, im bolo odkázané, ?e nie je dostupná v ich krajine alebo dostali chybové hlásenie. Prechod Spotify na kvalitnej?í zvuk pre nás nie je a? tak ve?kým prekvapením. Apple sa pri najnov?ích iPhonoch zbavil klasického 3.5 mm jacku, ponechalo tradi?ný Lightning a Android smartfóny taktie? postupne prechádzajú na nový USB Type-C konektor.

Tým pádom sú u? na svete milióny potenciálnych pou?ívate?ov, ktorí by mali záujem priplati? si za bezstratový zvuk vo vysokej kvalit. Ke??e Spotify nedávno prekro?ilo hranicu 50 miliónov predplatite?ov, Hi-Fi slu?ba by bola skvelým nástrojom pre zvý?enie príjmov. Nako?ko je táto nová ponuka momentálne testovaná na malej skupine pou?ívate?ov, ?ir?ia dostupnos? je len otázkou ?asu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.