Spoločnosť stojaca za OnePlus, Oppo a Vivo uvádza novú značku smartfónov

banner-oneplus-3
BBK – tento názov nemusí by? známy v?etkým. Je to spolo?nos?, ktorá pôsobí ako investor v mnohých ?ínskych spolo?nostiach zaoberajúcich sa výrobou smartfónov. Stojí za zna?kami ako OnePlus, Oppo ?i Vivo a dne?ným d?om predstavuje úplne novú zna?ku!

Sleduj Fónyz?íny.sk aj na FacebookuGoogle+ Instagrame!

BBK je v ?ínskom svete elektroniky po celé desa?ro?ia. Ak sa pozrieme do minulosti, spolo?nos? stojí za výrobou domácich herných konzol (klonov známych NES konzol), no neskôr pri?la s dnes u? svetovo známymi zna?kami smartfónov. Medzi ich produktami v?ak nájdeme aj vzdelávacie pomôcky pre deti. Sú?as?ou portfólia BBK sú zna?ky ako Oppo, Vivo a OnePlus a ako mô?eme vidie?, ?udia v BBK vedia ?o robia. Síce majú na svojom konte u? dos? zna?iek, dne?ným d?om predstavujú jednu zbrusu novú. Zna?ka nových smartfónov nesie názov imoo a zdá sa, ?e BBK pri tejto zna?ke skombinuje práve elektronické vzdelávacie hra?ky a smartfóny, ?ím vytvorí svetovo prvý smartfón ur?ený na vzdelávanie.

ONEPLUS 3 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>


imoo-learning-phone-teaser

Aktuálne, bohu?ia?, nemáme podrobné ?pecifikácie prvého imoo smartfónu, no prvý púta? nazna?uje zariadenie s ve?mi tenkou kovovou kon?trukciou v zlatom prevedení. V?imnú? si mô?eme aj tla?idlo pokryté ?ervenou farbou, ?o nazna?uje tla?idlo s funkciou ?record? (nahrávania). To by mohlo by? pou?ité pri ?túdiu jazyka a písaní poznámok. Je ve?mi pravdepodobné, ?e imoo bude oficiálne pôsobi? iba v ?íne, no nakoniec nás mo?no e?te prekvapí.

Zdroj: Gizmochina

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Kristián Hrušovský
Zakladateľ portálu FonTech.sk, milovník IT, smartfónov a kvalitnej hudby. Nepohrdnem ani kvalitnou turistikou na horskom bicykli či dobrým jedlom. Kontaktovať ma môžete na [email protected]