Spolo?nos? ZUK sa na poli smartfónov objavila iba pred dvoma rokmi, no od vtedy sme mohli by? svedkami predstavenia hne? nieko?kých modelov. Tie si ob?úbili pou?ívatelia po celom svete, no najvä??ích úspech smartfóny tejto zna?ky zo?ali v domácej ?íne. Pod zá?titou Lenova vyrábala táto spolo?nos? smartfóny a? do dne?ných dní, no ?oskoro v?ak bude v?etko inak. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Lenovo patrí k jedným z najvä??ích výrobcov elektroniky vrátane smartfónov. Pred istým ?asom sa mu podarilo odkúpi? konkuren?nú Motorolu a pod jeho krídla sa dostal aj ?al?í výrobca smartfónov, ?ínsky ZUK. Ten si dával za cie? konkurova? najvä??ím domácim výrobcom smartfónov, najmä Xiaomi, LeEco a OnePlus. Teraz v?ak Lenovo pripravuje zmeny vo svojej obchodnej stratégii, medzi ktoré patrí aj ukon?enie ?innosti tejto mladej ?ínskej spolo?nosti.

ZUK Z2 Prozdroj fotografie: Kristián Hru?ovský/FonTech

Nenechaj si ujs?
Ani high-end smartfón so 128 GB pamä?ou ?i 6 GB RAM ?a nemusí stá? balík

Tá nám za dva roky svojho pôsobenia predstavila a? 5 modelov smartfónov, pri?om posledný z nich bol model s názvom Edge. Toto rozhodnutie nesúvisí s finan?nými problémami spolo?nosti, preto?e v?etky zariadenia ZUKu si na?li mnohých fanú?ikov. Pred ?asom sa internetom ?írili správy aj o pripravovanej vlajkovej lodi ZUK Z3, no jej osud je spe?atený e?te skôr, ako sa stihla dosta? na svetlo sveta. V novembri predstavený ZUK Edge je tak úplne posledným smartfónom nesúci logo tejto inak perfektnej spolo?nosti.

ZUK Edgezdroj fotografie: ZUK

Posledná ?anca na kúpu ZUK Z2 Pro z EU skladu

?oskoro sa budeme musie? s týmto mladým a nádejným výrobcom smartfónov rozlú?i?, no napriek tomu nám nie?o zanechá. Aj po ukon?ení výroby v?ak s nami ostane nadstavba ZUI pre opera?ný systém Android. Tá si miesto nájde v smartfónoch Lenovo Moto, no to platí iba pre domáci, ?ínsky trh. Za?iatky tejto spolo?nosti si mô?e? pripomenú? na jej prvom propaga?nom videu. Vlastní? alebo si plánoval kúpu niektorého modelu z ponuky spolo?nosti ZUK?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
88%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]