V?aka portálu WikiLeaks máme prístup k najvä??iemu úniku dokumentov z ústrednej spravodajskej slu?by Spojených ?tátov (CIA). Zverejnených bolo takmer 9000 dokumentov, ktoré obsahujú informácie o ?pehovaní zariadení, ktoré ka?dodenne pou?ívame.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pomocou malvérov, vírusov, trojanov a exploitov mala CIA prístup k ?irokému spektru zariadení. Sú medzi nimi iPhony, Android smartfóny, zariadenia s Windowsom a dokonca aj smart televízory od Samsungu, ktoré slú?ili hlavne na odpo?úvanie. Koncom minulého roka mala CIA viac ne? 5000 registrovaných ?lenov v oddelení hackingu.

cia
zdroj fotografie: Mdz

Nástroje pre hackovanie dodávala pre CIA technická vývojárska skupina (EDG) spolu s centrom pre kyber inteligenciu. Práve spomínané EDG oddelenie malo na starosti vývoj a testovanie zadných dvierok, exploitov, trojanov, vírusov a iných ?kodlivých nástrojov, ktoré vyu?ívala CIA po celom svete. Zaujímavým zistením je napríklad odpo?úvanie smart televízorov zna?ky Samsung. Tie mali disponova? takzvaným ?Fake-Off? módom, ktorý simuloval vypnutie televízora. Aj ke? si teda pou?ívate? vypol televízor, v skuto?nosti mohol by? stále zapnutý a nahráva? konverzácie.
cia
zdroj fotografie: Null Byte

nenechaj si ujs?
Ve?ký únik citlivých informácií! Ak pou?íva? jednu z týchto slu?ieb, okam?ite si zme? heslo

CIA dokonca mala ovláda? aj moderné autá a kamióny, no o konkrétnej?om spôsobe zatia? nemáme ?iadne informácie. Dôle?itými zariadeniami boli pre CIA aj smartfóny, ke??e ich po?íva takmer ka?dý na svete. iPhony minulý rok tvorili 14.5 % zo v?etkých predaných smartfónov. Malvér mal v?ak prístup ku v?etkým zariadeniam s iOS, teda aj k iPadom. Zvy?ných 85 % predaných smartfónov tvoria, samozrejme, Androidy. Medzi menami dotknutých výrobcov nájdeme známe tváre, ako Samsung, Sony ?i HTC.

cia
zdroj fotografie: Emaze/CIA

Týmto ale zoznam ani z?aleka nekon?í a CIA mala prístup k ove?a vä??iemu spektru zariadení. Malvérom sa teda nevyhli ani opera?né systémy Windows, MacOS, Linux a routre. Infikované boli aj CD so softvérom, USB disky a dokonca aj obrázky. Vydanie s 8761 dokumentmi sa nazýva ?Year Zero? a nájde? ho na stránke WikiLeaks. Toto rozsiahle vydanie obsahuje dokumenty od roku 2013 do roku 2016.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
4%
Páči sa mi to
16%
Chcem to
2%
Mám to
4%
Nepáči sa mi to
6%
Neznášam to
67%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.