Pred rokom predstavilo japonské Sony koncept projektora Xperia Touch, ktorý svojimi funkciami a mo?nos?ami vyrazil dych mnohým technologickým nad?encom. Teraz sa v?ak toto inovatívne zariadenie dostáva aj do oficiálneho predaja v Európe.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? Sony odhalilo svetu my?lienku projektora, ktorý by ka?dú rovnú plochu dokázal premeni? na obrovský 23? dotykový displej, mnoho pou?ívate?ov ostalo s otvorenými ústami. ?asom sa v?ak z konceptu stala realita a v týchto chví?a putuje Sony Xperia Touch na pulty predajní v európskych krajinách. Na vytvorenie dotykovej obrazovky na rovnej ploche vyu?íva táto jedine?ná novinka laserový sníma? spolu so ?pi?kovou kamerou.

zdroj fotografie: Sony

Nenechaj si ujs?
Sony ukon?í výrobu populárnej smartfónovej triedy. Zameria sa výhrade na vlajkové lode a má premyslený plán, ako zauja?

Tá doká?e zaznamenáva? obraz pri frekvencii 60 snímok za sekundu. Inteligentné funkcie dokonca rozpoznajú, kedy sa k nemu pou?ívate? blí?i a doká?e tak zobrazi? v?etky potrebné informácie. Xperia Touch je tie? prepojená s Obchodom Play, tak?e si mô?e? pohodlne stiahnu? akéko?vek aplikácie a následne ich premietnu? priamo pred seba. V?etky jedine?né funkcie tohto úchvatného projektora sú skryté v elegantnom dizajne, ktorý zaru?uje, ?e sa hodí do ka?dej modernej domácnosti.

zdroj fotografie: Sony

Pre tých, ktorí si na tento kúsok technológie u? dlh?ie brúsili zuby, máme dobré správy, teda ak nerátame cenu. Sony Xperia Touch sa toti? dostáva k vybraným európskym predajcom, no chví?u potrvá, kým sa roz?íri do viacerých krajín. Doposia? sa táto novinka dostala do Spojeného krá?ovstva, Francúzska, Dánska, ?panielska, ?védska a ?al?ie kúty Európy pribudnú u? ?oskoro. Výsledná cenovka v Európe ?iní masívnych 1499 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]