Je tomu u? takmer 30 rokov, ?o Sony ukon?ilo výrobu vinylov, teda gramofónových platní. ?udia v?ak tento retro formát hudby stále milujú a na základe ve?kého záujmu za?neS ony platne opä? vyrába?!

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Japonský gigant prestal s výrobou nahrávok na gramofónových platniach v roku 1989, ke??e v tej dobe ?udia vo ve?kom prechádzali no kompaktné disky a iné vznikajúce technológie. V japonsku sa v strede 70-tych rokov vyrábalo pribli?ne 200 miliónov platní ro?ne. Sony bolo tie? významnou spolo?nos?ou v oblasti vývoja CD-?iek, ?o nakoniec smerovalo k s?ahovaniu hudby a streamovacím slu?bám, ktoré sa pou?ívajú dnes.

zdroj fotografie: Sony

Po takmer troch desa?ro?iach v?ak ?udia opä? prejavujú záujem o túto retro technológiu, a to nielen star?ia generácia, ale dokonca aj mladí ?udia. V sú?asnosti sa sna?í zasýti? dopyt po vinyloch iba japonský výrobca Toyokasei.

Retro veci sú opä? v móde

Spolo?nos? Panasonic sa pred pár rokmi taktie? vrátila k výrobe legendárneho prehráva?a Technics SL-1200, ke??e trh si ho doslova vy?iadal. Sony momentálne h?adá star?ích in?inierov, ktorí majú skúsenosti s výrobou vinylov a výrobu plánuje obnovi? v marci budúceho roka. Zatia? ale nie je isté, akú konkrétnu hudbu bude na platniach produkova?. Údajne má ís? o populárne japonské piesne z minulosti, tituly vlastnené spolo?nos?ou Sony a tie? aktuálne albumy.

zdroj fotografie: Pexels

Vy??ie zisky vinylov ako streamovacích slu?ieb

Globálne výnosy z vinylov majú tento rok presiahnu? viac ako jednu miliardu dolárov, pri?om predaj CD-?iek a s?ahovanie bude na?alej upada?. Znovuzrodenie vinylov sa vo ve?kom za?alo v Británii, kde boli dokonca výnosy z vinylov e?te vy??ie ako z reklám v streamovacích slu?bách. Kúpil by si si tvoj ob?úbený album na vinylovej platni?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.