Oficiálne predstavenie S8-?ky prebehne u? za nieko?ko tý?d?ov, presnej?ie týmto nev?edným d?om bude 29. marec a udalos? UNPACKED v New Yorku. S blí?iacim sa dátum predstavenia úmerne pribúda aj mno?stvo uniknutých fotografií ?i videí. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

U? dlh?ie je tak známe, ?e gigant kompletne odstráni ikonické predné hardvérové tla?idlo, respektíve dve kapacitné ovládacie tla?idlá po stranách. Výsledkom bude dizajn, aký doteraz technologický svet e?te nevidel a Samsung smelo úto?í na trón pre najkraj?í smartfón v?etkých ?ias. Úplnou novinkou je pod?a týchto fotografií vyu?itie nového domovského ?tla?idla? so senzorovou plochou snímania. Zárove? sú tieto fotografie rovnako výborným ukazovate?om, ako nechal kone?ne Samsung vo?nú ruku svojím dizajnérom.

Samsung Galaxy S7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

zdroj fotografie: Slash Leaks / Dinitri12

Tí sa rozhodli nasledova? moderné trendy, ktoré sú zamerané najmä na minimalizáciu rámikov okolo displeja. V Galaxy S8 a S8+ si tak bude? môc? vychutna? doteraz nevídaný dizajn s nádielkou poriadnej prémiovosti. Druhá snímka je dokonalým poh?adom na fotoaparát, respektíve na nové umiestnenie skenera odtla?kov prstov. Ako u? bolo nieko?kokrát spomenuté, novým miestom pre tento bezpe?nostný prvok bude hne? ved?a objektívu fotoaparátu.

zdroj fotografií: Slash Leaks / Dinitri12

Nenechaj si ujs?
?erstvé video Samsungu Galaxy S8 a výsledok zo známeho benchmarku!

Tla?idlá pre ovládanie hlasitosti a vypínacie tla?idlo si na?li miesto na ?avej strane hne? pod sebou. Mô?e? si by? taktie? istý, ?e do 29. marca e?te pribudne nieko?ko dôle?itých informácií ?i fotografií. Pre mnohých tak bude oficiálne predstavenie len akousi formalitou, ke??e u? doteraz známy dizajn je hodný finálneho produktu a ve?a prekvapení nás u? pravdepodobne ne?aká.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
18%
Neznášam to
73%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]