V?etko sa raz musí skon?i?. Platí to aj o smartfónoch, ktorých doba sa vraj tie? pomaly chýli ku koncu. Povedal to Alex Kipman, vynálezca známeho Microsoft Kinect a HoloLens.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nie je prekvapením, ?e Alex ozna?il za nástupcu smartfónov svoj HoloLens, zariadenie pre zmie?anú realitu. Pod?a jeho predpovede budú ?oskoro tieto headsety úplne be?nou zále?itos?ou a nahradia smartfóny. Nenazna?il v?ak, kedy presne by sa tak malo sta?. Kipman obsadzuje popredné miesto v Microsoft, nako?ko stojí za technológiou v náhlavnej súprave HoloLens a senzorom Kinect. Druhé menované zariadenie si získalo zlú poves?, ke? sa ho Microsoft pokú?al preda? spolu s Xboxom One za príplatok 100 dolárov. Pre hrá?ov je teraz Kinect na smiech, no pou?ívajú ho aspo? výskumníci a vývojári ako 3D sníma? pohybu.

zdroj: Microsoft

nenechaj si ujs?
Mark Zuckergberg chce zavies? nový technologický trend, ktorý mô?e definitívne zru?i? existenciu smartfónov

CEO Microsoftu, Satya Nadella, tie? povedal, ?e ??al?ie telefóny mo?no nebudú vyzera? ako telefóny?. HoloLens má za sebou u? pomerne dlhú cestu. Predstavené bolo pred dvoma rokmi a posielanie vývojárom za?alo len pred rokom. Be?ní záujemcovia sa k nemu len tak ?ahko nedostanú, pokia? nemajú na ú?te nepotrebných 3000 dolárov. Nástupca vývojárskej verzie sa neo?akáva skôr ako v roku 2019. Podobné rie?enia roz?írenej reality vyvíjajú aj spolo?nosti Apple a Magic Leap. Zatia? to v?ak vyzerá tak, ?e smartfóny v doh?adnej dobe nenahradia.

hololens
zdroj fotografie: Microsoft

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.