Klimatická kríza sa dotýka úplne každej osoby na Zemi. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť klimatické ciele, ktorých (ne)spĺňanie je dlhodobý problém, môžeme sa dostať do situácie, z ktorej už nie je cesta späť. Experti sa zhodujú, že zvyšovanie priemernej teploty na planéte bude mať devastačné účinky nielen na ľudí, ale na celé ekosystémy.

Aj napriek všetkým hrozivým predpovediam sa nájdu ľudia a spoločnosti, ktorí popierajú realitu klimatických zmien. Menovať by sme mohli najmä ropné spoločnosti, tie totiž bez priamo profitujú z ťažby, rafinácie a predaja fosílnych palív. Práve ropné spoločnosti argumentujú, že klimatickú krízu môže vyriešiť technológia zachytávajúca CO2 z ovzdušia.

Princíp je jednoduchý. Ľudia budú naďalej spaľovať fosílne palivá, takže nemusíme meniť žiadnu časť infraštruktúry, stačí len vybudovať zariadenia zachytávajúce CO2 a klimatická kríza je vyriešená.

Ako myšlienka to znie pekne, no realita je v tomto prípade úplne niekde inde a aj keď danú technológiu máme už desaťročia, prináša so sebou hneď celú radu problémov a mylných domnienok, ktoré ohrozujú aj ľudské zdravie.

Ako dokážeme zachytiť CO2 z ovzdušia?

Technológia zachytávania oxidu uhličitého nie je žiadna novinka, no najviac pozornosti získava práve v posledných rokoch. Medzi jej zástancov sa radí aj Elon Musk, ktorý pred dvomi rokmi cez Twitter ponúkol 100 miliónov dolárov tomu, kto príde s najlepším zariadením na zachytávanie CO2.

Vo všeobecnosti sa táto technológia dá rozdeliť na dva hlavné postupy, ktoré však majú fundamentálne rozdiely. Ropné spoločnosti a prevádzkovatelia infraštruktúry závislej od fosílnych palív sa spoliehajú predovšetkým na prístup CCS (Carbon Capture and Storage), ktorý zachytáva oxid uhličitý priamo na mieste, v ktorom je produkovaný.

Zachytávanie prebieha relatívne jednoducho. Znečistený vzduch veľké ventilátory nasajú do valca, v ktorom sa nachádzajú špeciálne membrány. Tieto membrány majú špecifické mikroskopické otvory, ktoré cez seba neprepustia molekuly CO2 a namiesto toho ich zachytia. Membránový prístup nie je jediný, no radí sa medzi najvyužívanejšie.

Tento článok je dostupný členom Fontech PREMIUM

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP