Miestny úrad Petržalky, časť Bratislavy, prijal rozhodnutie umožniť svojim zamestnancom pracovať na diaľku z domu, avšak s podmienkou sledovania ich reálnej polohy prostredníctvom GPS lokalizácie. Ako informovalo zastupiteľstvo Petržalky, v súčasnej dobe prebieha diskusia v mestskej časti ohľadom toho, či je toto opatrenie v súlade s ochranou osobných údajov a základnými princípmi. Na tému upozornil portál SME.

Je to vôbec legálne?

Podľa všetkého musí dochádzkový systém vyžadovať lokalizáciu zamestnanca pri začiatku a ukončení práce, a to prostredníctvom smartfónu alebo počítača. Kontrolórka mestskej časti uvádza, že systém eviduje miesto, kde sa zamestnanec nachádza.

Pravidlá tiež vyžadujú, aby zamestnanci nahlásili prácu z iného miesta ako svojho bydliska, pričom povolenie na prácu z iného miesta musí udeliť zamestnávateľ.

Podľa kontrolórky nemá mestská časť dostatočný právny základ na spracúvanie polohy zamestnanca pri práci z domu, a preto odporúča dočasné vypnutie GPS lokalizácie. Úrad na ochranu osobných údajov SR sa podľa informácií z novín zaoberá otázkou, či je lokalizácia v súlade so zákonom.

Na obrázku sa nachádza telefón so Slovenskou vlajkou.
FonTech/Dávid Igaz (Úprava redakcie)

Čo hovorí zákon?

Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo svojom znení uvádza, že spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z niekoľkých právnych základov. Jedným z týchto základov je, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Téma bola tento týždeň predmetom diskusie aj na miestnom zastupiteľstve, kde niektorí poslanci vyjadrili nesúhlas s týmto opatrením. Podľa nich sú dôležité výsledky práce, ktoré sa môžu sledovať aj prostredníctvom denných výkazov práce pri práci z domu.

Vedenie Petržalky trvá na opatrení s lokalizáciou, argumentujúc, že niektorí zamestnanci zneužívajú možnosť práce z domu. Lokalizácia môže podľa nich predchádzať zneužitiu a už pomohla odhaliť nepravosti. Možnosť práce z domu je pre vedenie mesta výhodou, pri ktorej si môže zamestnávateľ stanoviť podmienky.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

NAJČÍTANEJŠIE ZO STARTITUP