Bezprecedentný rast cien energií, tovarov a služieb ako nikdy pred tým v histórii je tu. Sú to následky pandémie, elektromobility, politiky EU v súvislosti s klimatickými zmenami, alebo je to od všetkého trochu? 

Faktom ale je, že okrem iného výrobným podnikom ako aj teplárňam stúpli ceny spotovej elektriny až skoro 5 násobne, zatiaľ čo cena plynu stúpla viac ako 4 násobne.. 

Za teplo si aj domácnosti už v januári priplatia minimálne o 15 % viac ako minulý rok a za plyn to je minimálne o 30 % viac. To je však len začiatok, lebo udržanie takéhoto rozdielu medzi tarifami pre domácnosti a spotovým trhom energii nie je dlhodobo udržateľný.

Aj následkom rastu cien energii už teraz ceny potravín vzrástli o 5 % a zdražovanie v budúcom roku bude nezadržateľne pokračovať.  Tento trend je celosvetový, avšak čoho sa všetci obávajú, že nie je konečný a nikto presne nevie povedať na akých číslach sa rast cien energii a tovarov zastaví a či vôbec.

Vplýva tiež priamo na celú ekonomiku Slovenska a čo má široký dopad aj na infláciu peňazí. Nárast cien  takýmto zásadným spôsobom už teraz výrazne ochromuje nie len výrobné podniky, ich produkciu a pracovné miesta, má zásadný vplyv na peňaženky každej jednej domácnosti. 

Teplo a elektrická energia, hrá dôležitú úlohu u každého z nás a tento negatívny vývoj má dopad na ceny služieb a produktov, ktoré týmto rastú na cene nepomerne k príjmom ľudí. Vláda ani firemné prostredie zatiaľ nemá konkrétne metódy ako riešiť túto situáciu a môžu len dočasne znižovať dopady rastu cien energii na nás všetkých z dlhodobého hľadiska.  Pomoc vo forme dotácii je možná, ale to nikdy nebude stačiť.

Čo môžme sami spraviť preto aby sme si pomohli? Vieme dať odpoveď na takúto výzvu?

Áno, riešenie existuje, dokonca celosvetovo a ho máme priamo u nás doma. Slovenskí vedci po 25 ročnom výskume vynašli technológie, ktoré dokážu priniesť obrovské úspory vo výrobe elektriny, tepla, chladu, vodnej pary a ich distribúcii. Výsledky ich práce sú viditeľné vo viacerých krajinách sveta. 

Až o 30 % dokážu znížiť svoje prevádzkové náklady, hlavne teplárne, výrobné podniky, dokonca aj samotné domácnosti, ktoré majú svoje vlastné kúrenie a to nasadením dodatočných technológii, ktoré až doteraz neskúmaným spôsobom fyzikálne upravujú tekuté a plynné média, potrebné na výrobu energii ako je elektrická energia či teplo.

Veľkým prínosom týchto technológii je regenerácia ekológie a environmentálnej efektivity podniku a jej čiastočná dekarbonizácia so zachovaním všetkých výstupných výrobných parametrov. Dokonca je možné zvýšiť produkciu výroby bez dodatočného rastu nákladov. 

Aplikáciou inovatívnych enviro-technológii, ktoré poskytuje spoločnosť Blue Boson, podniky dokážu úplne zrušiť potrebu chemického čistenia rozvodov a systémov, ktorého odpad má neblahý vplyv na okolitú prírodu a život človeka v ich okolí.

Veľkým benefitom pre životné prostredie je tiež to, že výsledok úspor má dopad na uhlíkovú stopu a výpust CO2 do ovzdušia, čo sa deje hlavne úsporou na spotrebe paliva, plynu, uhlia a koksu hlavne v teplárňach a vo výrobných podnikoch. Menší objem CO2 z komínov má aj finančný charakter, keďže dnes rastú podnikom niekoľko násobne aj náklady na každú vypustenú tonu CO2 do ovzdušia.

Slovenská spoločnosť Blue Boson poskytuje aj veľkú ekonomickú výhodu pre podniky v oblasti financovania nasadenia technológií

Spoločnosť berie na seba všetky náklady spojené s výrobou, inštaláciou a servisom technológii. Jediný príjem, ktorý je možné od zákazníka prijať je až z dosiahnutých úspor, čím dáva Blue Boson pomyselnú rukavicu na stôl pre všetky spoločnosti a podniky, ktoré  by mali záujem riešiť dopady rastu energii na ich podnikanie len doteraz na to nenachádzali finančné zdroje. Tiež však aj svojou činnosťou môžu pomôcť s regeneráciou životného prostredia a celkovou ekológiou podniku.

Spoločnosť Blue Boson svojimi technológiami už stihla zaujať zákazníkov ako Škoda, ČEZ, Slovnaft, Duslo, Engie, LG Chem, Selenis Europe SA, Evertis Ibérica SA, Zespol Elektrowni PAK a iné zvučné mená.

Aplikácie spoločnosti Blue Boson sú stále viac sofistikované. V tejto chvíli prebiehajú aplikácie v najväčšej teplárni v Poľsku, kde oblasťou použitia je jedna z technológii s dosahom na doteraz neaplikovanú  škálu štruktúrovania vody v chladiacich systémoch pohonných jednotiek. Výpočty procesných simulácií prevádzky bloku, podporené prevádzkovou praxou, naznačujú významný vplyv na zlepšenie výkonu kondenzátora.

Tento efekt súvisí so zmenou (nárastom) tepelnej kapacity a dalších parametrov  vody po procese. Výsledkom je, že proces prenosu tepla v zariadení sa vykonáva s väčšou hnacou silou (rozdiel teplôt) ako štandardne. Je to spôsobené tým, že daná jednotka hmotnosti vody „absorbuje“ viac tepla, aby zvýšila svoju teplotu o danú jednotku.

Preto je teplota chladiacej vody na výstupe z kondenzátora dokonca o niekoľko stupňov nižšia ako teplota surovej vody a logaritmický stredný teplotný rozdiel medzi stranou potrubia a plášťa sa výrazne zvyšuje. To má za následok dodatočné zníženie tlaku v kondenzátore za daných prevádzkových podmienok, zvýšenie výkonu turbíny (elektrický výkon) a zlepšenie účinnosti jednotky (zníženie spotreby tepla jednotky).

Po aplikácii procesu je pozorovaný aj výrazný pokles vodivosti vody, ktorý súvisí s tvorbou zhlukov oddeľujúcich ióny látok rozpustených vo vode. To znižuje množstvo usadenín vytvorených v kondenzátore, poskytuje stabilný a vysoký výkon po dlhú dobu, zvyšuje spoľahlivosť zariadenia a znižuje náklady na servisné práce.

Daľšou novinkou je zvyšovanie efektivity hydro-crackingu v petrochemickom priemysle. Aplikáciou rôznych inovatívnych technológii Blue Boson v rôznych procesoch podniku je možné kumulatívne výrazne znížiť prevádzkové náklady ich úsporou a to hlavne teplárňam, vo výrobe elektrickej energie, čo môže mať pozitívny vplyv na stabilizáciu zvyšujúcich sa nákladov pri výrobe tepla a elektriny.

Lídrom Blue Boson je Robert Zagozdzon, ktorý od roku 1995 demonopolizoval Európske trhy v oblastiach ako sú telekomunikácie, financie až po energetiku. 

Dnes nasleduje globálna revolúcia v environmentálnej efektívnosti, zahŕňajúca všetko od regenerácie vodných zdrojov po energetickú efektívnosť a stavajúca človeka do centra eko systému. Konečne nachádza človek patričné miesto a poukazuje na to, že 5-ta technologická revolúcia sa bude týkať najvyspelejšej technológie akou je človek sám.

Radi vám odpovieme na otázky, ako môžeme pomôcť aj vášmu podniku, firme, či domácnosti na webovej adrese www.blueboson.eu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú