Boj s rakovinou je nesmierne zložitý a náročný. Traja vedci  v rámci slovensko-amerického startupu MultiplexDX chcú veci výrazne posunúť k lepšiemu. Jedným z nich je aj biochemik Pavol Čekan.

Do úsilia nájsť účinné a efektívne spôsoby liečby rôznych typov rakoviny sa vkladá obrovské úsilie. Pavol Čekan a jeho tím v rámci firmy MultiplexDX sa do boja pustili tiež. Vyvíjajú špeciálny „kit“, ktorý by mal predstavovať výrazný skok v diagnostike rakoviny. Práve včasná a presná diagnostika totiž môže byť najlepší spôsob, ako sa v boji s týmto ochorením rýchlo posunúť dopredu. Aj o tom sme sa rozprávali s Pavlom Čekanom.

V rozhovore sa okrem iného dozvieš:

 • kedy by mohol byť kompletný produkt startupu MultiplexDX hotový;
 • aké sú nedostatky súčasnej diagnostiky;
 • akú úlohu môžu zohrať v diagnostike inteligentné nositeľné technológie;
 • ako sa na konšpiračné teórie o liečbe rakoviny pozerá človek priamo zaangažovaný do boja s touto chorobou.
 • V rámci vašej spoločnosti sa usilujete o zlepšenie diagnostiky rakoviny, v akom štádiu sa nachádzate dnes? Je produkt ešte v štádiu vývoja alebo ho už dodávate na trh?

Náš precízny a personalizovaný diagnostický test pre onkologických pacientov s rakovinou prsníka je stále vo validačnej fáze. Ukončujeme technologickú validáciu a radi by sme čo najskôr prešli na preklinickú validáciu použijúc ľudské tkanivá z Biobanky Graz.

Ale keďže sa tento test skladá z dvoch našich technológií (RNA FISH vizualizácia a RNA sekvenovanie), už dnes sme schopní predávať nejaké subprodukty tohto diagnostického testu. Ak to poviem zjednodušene, náš test sa skladá z 8 postupných subproduktov – predstavte si to ako stavebnicu z lega. Prvé tri z nich už predávame na svetovom trhu.

 • Kedy by mohla byť “stavebnica” kompletná?

Do roku 2020 by sme chceli mať kompletne hotovú technologickú validáciu nášho diagnostického testu. Ďalšie dva roky budeme robiť klinickú validáciu testu na 4000 tkanivách onkologických pacientov s rakovinou prsníka. Spolu s tkanivami získame všetky anonymizované informácie o pacientovi, diagnostike, liečbe, možnej recidíve, ochoreniach, atď., čo nám pomôže komplexne validovať náš test na diagnostikovanie rakoviny prsníka.

Počas tejto validácie budeme tiež žiadať aj o ISO certifikát pre naše nové klinické laboratórium, kde by sme chceli ponúkať náš diagnostický test ako servis. V roku 2023 chceme priniesť tento náš test na trh a analyzovať biopsie onkologických pacientov v našom ISO ceritifkovanom klinickom laboratóriu na Slovensku.

 • Ako ste sa k tejto oblasti vedy dostali a prečo ste sa rozhodli práve pre diagnostiku rakoviny?

Pred 15 rokmi som začal študovať doktorantské štúdium v oblasti chémie a biochémie nukleových kyselín na Islande. To bol ten prvý a pre mňa najdôležitejší odbor, ktorý ma nasmeroval práve k vývoju moderných diagnostických technológií. Neskôr, v roku 2009 som sa dostal na miesto odborného asistenta na Rockefellerovej Univerzite v New Yorku v laboratóriu špičkového profesora Thomasa Tuschla, experta aj na vývoj nových diagnostických metód zameraných na detekciu nukleových kyselín.

Spolu s ním a aj s klinickými kolegami sme spoločne začali vyvíjať nové diagnostické technológie a metódy. Nakoniec sa nám podarilo vyvinúť úplne novú multiplexnú diagnostickú metódu, ktorá je pôvodom aj nášho testu a celý tento vynález, ktorý je aj chránený troma udelenými patentami, je aj hlavným stavebným kameňom našej firmy MultiplexDX ako aj čiastkové validácie tejto diagnostickej metódy, ktoré som robil počas môjho pôsobenia na National Cancer Institute v Bethesde.

 • Je teda práve diagnostika oblasť, v ktorej máme čo zlepšovať pri boji s rakovinou?

Plne s vami súhlasím. Práve diagnostika je tá najdôležitejšia oblasť, kde sa musíme zlepšovať, ak chceme bojovať proti rakovine, ak chceme dosiahnuť to, aby až 90 % pacientov vyhralo svoj boj proti tejto zákernej chorobe.

 • Aké sú teda nedostatky súčasnej diagnostiky?

Problémov dnešnej diagnostiky je niekoľko. Dvoma najväčšími je však misdiagnostika a potom dĺžka priebehu diagnostiky, respektíve dĺžka doby, za ktorú sa dostanú výsledky diagnostiky k lekárovi a pacientovi. V našom teste sa snažíme, aby sme ich eliminovali. Náš plán je, aby sme boli schopní priniesť výsledky testu do maximálne dvoch týždňov, čo by bola sakramentsky krátka doba. To by dopomohlo nastaviť správnu liečbu pacientovi.

 • Diagnostika rakoviny je určite nesmierne náročná vec. Aké technologické prostriedky a zariadenia pritom využívate? 

My pracujeme s tkanivami, respektíve biopsiami. Najprv biopsiu zafarbíme a vizualizujeme a kvantifikujeme 7 až 9 RNA biomarkerov pod mikroskopom s vysokým rozlíšením. Potom označíme tú časť tkaniva, ktorá je rakovinová, vyrežeme ju laserom a neskôr túto časť buniek rozomelieme a rozpustíme, aby sme mohli sekvenovať a kvantifikovať RNA molekuly. Ak sa kvantifikácie zhodujú, vieme, že kvantifikácia je správna. Práve táto krížová validácia eliminuje misdiagnostiku, čo je práve tá prevratná vec (99 % presnosť) nášho diagnostického testu.

Na tieto účely využívame mikroskopy, sekvenátory a inú infraštruktúru, ktorá je bežne dostupná na trhu. Je ale veľmi drahá, pretože my používame tie najmodernejšie technológie. To je aj najväčším problémom nášho startupu, pretože potrebujeme veľké financovanie. Avšak, ak náš diagnostický test dokáže zachrániť ľudské životy, peniaze by nemali hrať až tak hlavnú rolu. Samozrejme, investori a štát si niekedy myslia niečo iné ako ja.

 • Museli ste siahnuť aj po vlastných hardvérových či softvérových riešeniach?

Čo sa týka hardvéru, ak nehovoríme už o spomínanej infraštruktúre, čo ja nazývam železo, tak sondy, adaptéry, reagencie a iné veci sú práve naše vynálezy, naše produkty, takže my vyvíjame aj jemný hardvér. Čo sa týka softvéru, my vyvíjame dizajn sond, ale to nie je úplne ten diagnostický výstup. Musíme vyvíjať náš vlastný dizajnový softvér, lebo práve dizajn je náš najhlavnejší „trade secret“.

V blízkej budúcnosti by sme chceli do nášho diagnostického testu zapojiť aj umelú inteligenciu. Mnoho vecí vie AI analyzovať lepšie ako my ľudia. V diagnostike to môže eliminovať ľudské chyby a preto je to veľmi vítané. Avšak, túto časť nechceme vyvíjať sami. Pri umelej inteligencii budeme určite hľadať strategickú spoluprácu s inými odborníkmi na AI.

 • Dnes sa do popredia dostávajú aj zariadenia ako smarthodinky Apple Watch, ktoré prichádzajú s unikátnou funkciou merania EKG záznamu. Sú takéto zariadenia budúcnosť v prevencii či diagnostike chorôb?

Na vysvetlenie – budúcnosť v diagnostikovaní rakoviny je vo vývoji včasnej, precíznej a personalizovanej diagnostiky. Ak hovoríme o smarthodinkách, tak tu opisujeme včasnú diagnostiku. Tento druh diagnostiky v onkológii veľmi napreduje a už skoro sa dostane veľa prvotných produktov až k ľuďom domov.

Apple

Ak budeme schopní u človeka zistiť napríklad z jednej kvapky krvi, že má v tele nejaký mikrotumor a vieme ho rýchlo poslať k onkológovi, ktorý dokáže mikrotumor rýchlo zasiahnuť a zabiť, bude to veľký prelom v diagnostikovaní rakoviny a aj v boji proti nej.

 • Niektorí vedci či doktori ale poukazujú na to, že u používateľov môže používanie takýchto pokročilých zariadení vytvoriť stav, kedy až prehnane sledujú svoje telo prípadne môžu spôsobovať veľa falošne-pozitívnych/falošne-negatívnych diagnostík.

Tak ako aj konvenčné diagnostiky, napríklad MRI, CT, histológia, imunohistochémia, atď, aj včasná diagnostika bojuje dnes s tým, aby bola čo najpresnejšia. Pri niektorých diagnostických metódach sa dnešná misdiagnostika pohybuje na hranici 50 %. Avšak, vývoj týchto technológií napreduje a rovnako to je a bude aj s včasnou diagnostikou. Ak sa na to štáty, investori a poisťovne zamerajú, aby sa včasná diagnostika rakoviny dostalo domov k ľuďom, bude to veľký krok dopredu. Precíznosť týchto technológií sa logicky bude riešiť súbežne. Ja verím, že to bude čoskoro a všetci si uvedomia, že toto je správny krok v boji proti rakovine.

 • V súvislosti s liečbou rakoviny vzniká aj množstvo konšpiračných teórií, napríklad o farmafirmách, ktoré blokujú vývoj či dokonca vypustenie účinných liekov na trh. Ako sa na to pozerá človek, ktorý je priamo zaangažovaný do boja s touto chorobou?

Nad týmito konšpiračnými teóriami mávnem rukou. Nemá zmysel sa nimi zaťažovať. Vo farmafirmách pracuje mnoho vedcov, mnoho ľudí, ktorí úprimne chcú bojovať proti rakovine. Nikdy by nedopustili, aby sa ich vynález alebo liek nedostal čo najskôr na trh, kde by mohol zachraňovať ľudské životy. Vedecká integrita je veľmi dôležitá a silná vec, ktorá by nikdy nedopustila, aby sa blokovali účinné lieky.

Nikomu neupieram jeho názor, ale ja som sa nikdy s takýmto prístupom vo vede nestretol. A navyše, blokovať účinné lieky, diagnostiky a liečebné postupy? To ide aj proti komerčnej logike a logike humánnosti. Predsa si vedci, výskumníci, lekári, ale aj biznismeni okolo nich neprajú, aby zbytočne zomierali iní ľudia.

 • Pred pár dňami prišla tiež správa, že izraelskí vedci našli potenciálny spôsob liečby rakoviny. Sme skutočne blízko?

S obrovským nadšením čítam tieto správy a články, ktoré opisujú nové spôsoby diagnostiky a liečby rakoviny. Ale ako človek z fachu viem, že každý takýto spôsob liečby alebo diagnostiky vychádzajúci zo základného výskumu, sa ani po 10 rokoch nemusí dostať na trh a mnohé na začiatku super lieky a diagnostiky neprejdú cez veľmi rigoróznu validáciu. A to je iba dobre. Pretože, iba takáto presná validácia zaručí, že liek alebo diagnostika bude pre pacientov nie len efektívna, ale hlavne aj bezpečná.

Ale poznajúc, ako je veľmi rakovina heterogénna, koľko druhov poznáme, ktoré môžu byť dedičné alebo vznikajú počas nášho života vplyvom životného prostredia, slnečného žiarenia, našej stravy, stresu, virálneho alebo bakteriálneho ochorenia, atď., prepáčte mi, ale neverím v nejaký všeobecný liek alebo všeobecný spôsob liečby rakoviny. Je až príliš komplexná, rovnako ako naše telo, a preto to nebude až také jednoduché.

 • V týchto prognózach pôsobíte nadšene ale zároveň realisticky. Kedy by sme teda podľa vás mohli nájsť efektívnu liečbu na jednotlivé typy rakoviny?

Na niektoré typy rakoviny už máme efektívnu liečbu. Napríklad na rakovinu semenníkov, pri niektorých subtypoch rakoviny prsníka či chronickej myeloidnej leukémii, kde je percento prežitia pacientov po piatich rokov nad 90 %. Ale máme aj rakoviny, ako sú napríklad sarkómy, kde dnes liečba často zlyháva a tu budeme musieť vo výskume naozaj zabrať, aby sme zachránili životy pacientov.

Preto nie je jednoduché odpovedať na otázku. Neviem, či dokážeme v blízkej budúcnosti liečiť všetky typy rakoviny. Ale ak sa nám to podarí, vyvinúť dokonalú včasnú diagnostiku a efektívnu liečbu, či už pôjde o chemoterapiu, imunoterapiu, vakcináciu, alebo kombináciu terapií, potom sa rakoviny nemusíme báť.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom