V správe sa nachádzajú aj materiály TASR.

V budúcnosti sa očakáva, že poskytovatelia služieb kryptomien budú povinní poskytovať informácie o použití týchto kryptomien na platobné aj investičné účely finančným správam. Tieto dôležité informácie budú následne výmenou súčasťou spolupráce s inými štátmi.

Tento krok vychádza z plánovanej novely zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch s cieľom lepšie zvládnuť daňové aspekty týkajúce sa kryptomien. Ministerstvo financií Slovenskej republiky uverejnilo predbežné informácie o tejto novele na portáli slovlex.sk.

Zvýšenie transparentnosti

Novela má prebrať európsku smernicu z minulého roka, ktorou sa upravuje staršia smernica o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC8). Táto novela sa taktiež zakladá na globálnom rámci pre automatickú výmenu informácií o kryptomien (CARF) a na revidovanom spoločnom štandarde na oznamovanie informácií o finančných účtoch (CRS), ktoré prijala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v priebehu roka 2023.

Poslanci rozhodli o daniach z kryptomien
NR SR/Unsplash

Cieľom navrhovaných zmien je zvýšiť transparentnosť v oblasti daní a vytvoriť rovnaké podmienky pre boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako vysvetlilo Ministerstvo financií. Novela má tiež rozšíriť rozsah automatickej výmeny informácií o finančných účtoch aj na elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk. Lehota na zaslanie informácií finančnej správe je stanovená v súlade s lehotou na automatickú výmenu informácií o finančných účtoch a výmena medzi príslušnými daňovými orgánmi bude prebiehať do deviatich mesiacov po oznamovanom období.

Pripravovaná novela zákona obsahuje aj ďalšie úpravy vyplývajúce zo smernice DAC8 a skúseností z praxe v oblasti výmeny daňových informácií. Verejnosť má možnosť zapojiť sa do prípravy novely podávaním svojich návrhov a podnetov, ktorých vecný zámer je uvedený v predbežnej informácii. Konzultácie s verejnosťou majú prebehnúť do apríla tohto roku, a predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na november 2024.

vláda chystá zásadnú zmenu pre kryptomeny

Ako sme ťa informovali už v samostatnom článku,  trh a služby spojené s kryptoaktívami majú byť lepšie regulované. Orgánom dohľadu nad touto oblasťou v SR bude Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktív, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.

Právna norma nadväzuje na európske nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (MiCA) z minulého roka. Toto nariadenie je priamo účinné v členských krajinách EÚ, návrh zákona tak podľa MF obsahuje len ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné na jeho hladkú aplikáciu v Slovenskej republike. Upravuje preto len niektoré práva a povinnosti osôb, na ktoré sa priamo vzťahuje nariadenie MiCA a dohľad nad nimi v SR.

„Príslušným orgánom s potrebnými právomocami bude Národná banka Slovenska, ktorá bude v súlade s nariadením MiCA oprávnená udeľovať povolenie verejne ponúkať tokeny naviazané na aktíva a žiadať o ich prijatie na obchodovanie, udeľovať povolenie poskytovateľom služieb kryptoaktív. NBS bude tiež oprávnená udeľovať sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z nariadenia MiCA,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe k návrhu.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú