banner-mi-note-2
S vývojom smartfónom ide ruka v ruke aj vývoj ich displejov, ktoré sú ?oraz kvalitnej?ie, so skvelými vlastnos?ami a najnov?ie trendy priná?ajú aj zahnuté displeje. Japonská spolo?nos? JDI v?ak predstavila skladací displej pre smartfóny, ktorý kombinuje panely a otvára sa v ?týle knihy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a japonského webu Nikkei príde displej s ultra-tenkými rámikmi a ?írku mo?no nastavi? a? pod hranicu 1 mm. Táto novinka mô?e obsahova? dva alebo dokonca a? tri panely obrazovky, ktorých vzdialenos? by mala by? menej ako 2 mm medzi jednotlivými panelmi. A tak sa zdá sa, ?e nové panely mô?u by? aj odnímate?né. Japonci tie? tvrdia, ?e tento displej mô?e by? prepojený do jednej ve?kej obrazovky a je ideálny pre multitasking, ?o znamená, ?e budete môc? napríklad pozera? video a zárove? sledova? novinky na Facebooku.

jdi-display

Najlep?ou správou sa zdá by? v?ak to, ?e tento displej budeme môc? nájs? v prvých smartfónoch u? v lete budúceho roka. Spolo?nos? JDI údajne spolupracuje aj s ?ínskymi výrobcami na vývoji nových terminálov. Zatia? nie je známe, o ktorých výrobcoch je re?, no ?asom by mohli by? tieto informácie jasnej?ie a presnej?ie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]