Skenery odtla?kov prstov sa pomaly stali sú?as?ou vä??iny drah?ích, no aj lacnej?ích smartfónov. Ak sú správne výrobcom vyladené, poskytujú rýchly a hlavne bezpe?ný spôsob zabezpe?enia.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ka?dý výrobca sa sna?í prís? s ?o najoriginálnej?ím produktom a inováciám sa nevyhýba ani tento prvok. Neutíchajúce preteky v odstra?ovaní rámikov nútia výrobcov investova? do vývoja a posúvania hraníc sú?asných technológií. Kórejská spolo?nos? CrucialTec sa nedávno pochválila, ?e je pripravená tento rok privies? na trh technológiu, ktorá doká?e sníma? odtla?ky prstov z displeja smartfónu. Pre výrobcov to znamená, ?e sa mô?u úplne zbavi? kapacitných tla?idiel ?i zadného sníma?a odtla?kov prstov.

Nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8 sa na nových fotkách ukazuje s vlastnos?ou, ktorú pou?ívatelia nenávidia

Do ná?ho slovníka skratiek, ktoré si ka?dý fanú?ik musí zapamäta?, pribúda skratka DFS, teda Display Fingerprint Solution. Technológia DFS u? pre?la ?irokou ?kálou testov v praxi a stretáva sa s naozaj dobrými ohlasmi. Rozlí?enie sníma?a dosahuje jemných 500 dpi. Výrobca taktie? tvrdí, ?e DFS doká?e detekova? dotyk jediného ?udského vlasu. Bude ur?ite zaujímavé sledova?, ktorý smartfón pristúpi k pou?itiu tejto novej technológie a ako to ovplyvní kon?trukciu. Do budúcna plánuje CrucialTec roz?íri? DFS technológiu na úplne celú ve?kos? displeja.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Juraj Vasek
Som študent Gymnázia Viliama Paulinyho - Tótha v Martine. Venujem sa výrobe programov a webových stránok. Vlastnil som mobily ako iNew V3, Doogee DG550 a UMI Zero, Elephone P9000 a veľa ďalších. Aktuálne používam Xiaomi Mi5. V prípade akýchkoľvek otázok sa ma nebojte kontaktovať na [email protected]