Po ohromnom úspechu Pokémon GO od Nintenda bolo len otázkou ?asu, kedy aj ostatné tradi?né herné spolo?nosti pochopia, ?e ?udia po kvalitných herných tituloch na smartfóny jednoducho tú?ia. Málokto v?ak vie, ?e sa táto japonská herná spolo?nos? in?pirovala svojim konkurentom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

SEGA stojí za viacerými hernými peckami, na ktoré s úsmevom na tvári spomínajú najmä pamätníci. Za zmienku rozhodne stoja napríklad hry s legendárnym je?kom menom Sonic, ktorý si dokázal svojimi extrémne rýchlymi nohami získa? mno?stvo priaznivcov. Práve hru s týmto modrým rýchlikom si mô?eme na na?ich smartfónoch zahra? u? dlh?ie, ke??e ju SEGA pridala do App Storu a Obchodu Play u? dávnej?ie. A? teraz sa v?ak jej ponuka rozrástla, a to hne? o ?al?ie ?tyri nezabudnute?né retro hry.

zdroj fotografie: Sega

Tie prichádzajú na mobilné zariadenia v rovnakom prevedení, v akom si na ne mô?e? pamäta? z herných konzol. Sú sú?as?ou kolekcie SEGA Forever, v ktorej sa zatia? nachádza dokopy pä? titulov. Menovite ide o u? avizovanú hru Sonic the Hedgehog, Comic Zone, Phantasy Star II, Altered Beast a Kid Chameleon. Ak si nejakú z týchto hier hrával a chcel by si si ju z nostalgie opä? pripomenú?, má? na to jedine?nú mo?nos?. Ka?dá z nich je toti? dostupná úplne zdarma, pri?om neobsahuje ani ?iadne otravné mikrotransakcie.

V?etky hry si mô?e? stiahnu? po kliknutí na odkazy ni??ie:

  1. Sonic the Hedgehog – Android / iOS
  2. Comix Zone – Android / iOS
  3. Phantasy Star II – Android / iOS
  4. Altered Beast – Android / iOS
  5. Kid Chameleon – Android / iOS
Nenechaj si ujs?
Hranie najnov?ieho titulu Super Maria je zaujímavý zá?itok. Toto v?etko by si mal vedie?

Jediným negatívom sú reklamy, ktoré si v?ak mô?e? za poplatok 1,99 ? nadobro vypnú?. Aby toho nebolo málo, ka?dá z hier podporuje externé ovláda?e, tak?e ak hry nerád ?drtí?? na dotykovej obrazovke, má? mo?nos? vyu?i? túto ?ikovnú pomôcku. Pri príle?itosti uvedenia vydala SEGA zaujímavú upútavku. Tá okrem iného prezrádza, ?e tieto retro hry nebudú jediné a ka?dý mesiac do spomínanej kolekcie pribudne nie?o nové. Najnov?ie to má by? nervydrásajúci Virtual Tennis.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]