V pondelok 15. februára sa na Slovensku spustilo historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľstva. Oddnes až do konca marca sa môžu Slováci zúčastniť tohto sčítania elektronicky prostredníctvom smartfónu alebo počítača. Poradíme, ako na to.

Elektronický formulár, ktorý je pri povinnom sčítaní obyvateľov potrebné vyplniť, nájdeme na webovej adrese scitanie.sk. V prípade sčítania prostredníctvom smartfónu alebo tabletu majú Slováci k dispozícii samostatnú aplikáciu pre Android aj iOS. Za neplnoleté deti vypĺňajú údaje rodičia alebo právni zástupcovia.

Vďaka elektronickej forme sčítania obyvateľstva môžu teda Slováci vyplniť formulár z pohodlia domova, pričom aj jeden člen rodiny môže vyplniť s potrebnými údajmi formuláre pre celú rodinu. Asistované sčítanie obyvateľov bude potom prebiehať od apríla do konca októbra, kedy budú môcť Slováci absolvovať sčítanie na zriadenom mieste alebo formulár vyplnia pomocou asistenta na telefóne či osobne.

Vyplnenie formulára so 14 otázkami (počet otázok sa môže v niektorých prípadoch líšiť) zaberie iba krátku chvíľu, nanajvýš niekoľko minút. Uvádzať však treba údaje platné k 1. januáru 2021. Pozreli sme sa na to, ako treba pri vypĺňaní údajov vo formulári postupovať.

Pre stiahnutie aplikácie do smartfónu môžeš využiť priložené odkazy:

‎SODB 2021
‎SODB 2021
Price: Free

Pri vstupe na stránku scitanie.sk privíta používateľa text s informáciami o sčítaní obyvateľov. V ďalšom kroku narážame na krátky príhovor predsedu Štatistického úradu SR, spolu s ďalšími potrebnými informáciami k podmienkam vypĺňania formulára.

Nasledovať bude prihlásenie do systému, ktoré je možné vykonať pomocou rodného čísla alebo elektronickým OP. Pri prihlasovaní rodným číslom sa lomka neuvádza.

V ďalšom kroku je potrebné vyplniť krstné meno.

Vypĺňanie formulára s otázkami začína 1. otázkou o mieste trvalého pobytu, v ktorom je potrebné uviesť presnú adresu. (V prípade bytových domov aj číslo bytu)

Ďalšia otázka obsahuje informácie o trvalom pobyte Slovákov mimo územia SR na obdobie minimálne 12 mesiacov od roku 1980. V prípade, ak si za celé obdobie doteraz nestrávil v cudzine celý rok (Česká republika sa nepočíta), je potrebné zvoliť „nie“.

V tretej otázke majú Slováci zodpovedať situáciu s bývaním, teda či bývajú sami alebo s ďalšími ľuďmi, kde je potom potrebné uviesť aj konkrétnych členov rodiny, príbuzných alebo spolubývajúceho.

Nasleduje otázka o rodinnom stave, kde je potrebné zodpovedať aktuálny stav do 1. januára 2021. V prípade, ak niekto uzavrel manželstvo po tomto dátume, vo formulári volí možnosť „slobodný“.

V ďalšej otázke je potrebné vyplniť počet žijúcich potomkov.

Potom nasleduje otázka k vzdelaniu. Tu je potrebné vybrať najvyššie dosiahnuté vzdelanie.

Potom majú Slováci vyplniť otázku o zamestnaní a v prípade zamestnania vyplniť aj konkrétne povolanie, ktoré vykonávajú. Výber uľahčujú možnosti, ktoré sa zobrazia po začatí písania názvu povolania.

V ďalšej otázke je nutné vyplniť miesto vykonávania svojho zamestnania a uviesť aj adresu.

Ďalšia otázka sa sústredí na to, ako často dochádzaš do zamestnania. Následne je potrebné vybrať, akým spôsobom do práce dochádzaš. Na výber je viacero možností, zvoliť treba tú, ktorú využívaš najčastejšie.

Ďalšia dvojica otázok sa potom týka národností. Slováci môžu vybrať okrem slovenskej aj druhú národnosť, ku ktorej sa hlásia.

Posledné otázky vo formulári sa týkajú rodného jazyka a vierovyznania.

Po vyplnení všetkých údajov formulár odošleme. Na záver je potom vytvorený súhrn v „.pdf“ formáte so všetkými zodpovedanými otázkami a potvrdením o zúčastnení na sčítaní obyvateľstva.

V potvrdení o účasti na sčítaní obyvateľstva dostane každý svoje unikátne identifikačné číslo formulára, spolu s informáciami o dátume a čase odovzdania formulára.

Výsledky zo sčítania obyvateľov v roku 2021 by mali byť podľa vyjadrení hovorkyne ŠÚ SR pre agentúru TASR dostupné čiastočne už v tomto roku, komplexnejšie výsledky budú potom spracované a vyhodnotené v roku 2022. Zverejnené budú pre všetkých.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom