Slovenská akadémia vied (SAV) spustila online registráciu do programu MoRePro. Ide o mobilitný a reintegračný program Slovenskej akadémie vied určený pre slovenských i zahraničných vedcov, ktorí majú záujem uskutočniť svoje projekty na pracoviskách SAV. Informuje o tom webová stránka akadémie.

SAV očakáva, že v rámci jednej výzvy podporia približne 10 projektov. Po registrácii prostredníctvom webu si vedci v rámci elektronického systému budú môcť vyplniť a podať prihlášku. Konečný termín na podávanie prihlášok v rámci tohtoročnej výzvy je 27. september 2019.

Podpora vedcov v zahraničí

„Program MoRePro podporuje mobilitu a reintegráciu vedcov zo zahraničia. Úspešným vedcom, ktorí budu vybraní na základe dvojkolového medzinárodného hodnotenia, bude poskytnutá hrubá mzda vo výške minimálne 2 000 eur na mesiac a príspevok na výskumné aktivity. Hostiteľská organizácia dostane príspevok na režijné náklady vo výške maximálne 20 percent z príspevku na výskum,“ informovala agentúru SITA Zuzana Hrabovská z odboru vedy a výskumu Úradu SAV.

Príspevok na výskumné aktivity bude predstavovať 10 000 alebo 5 000 eur na rok. Jeho výška sa bude odvíjať od toho, či pôjde o laboratórny, alebo nelaboratórny projekt. Ide o prostriedky vyčlenené z rozpočtu SAV. Projekty posúdia komisie pozostávajúce zo špičkových domácich a zahraničných vedcov, odborníkov na posudzovanú oblasť.

Vybratí vedci budú mať možnosť uskutočňovať svoj projekt na pôde hostiteľskej organizácie, ktorou môže byť ktorákoľvek z vedeckých organizácií SAV. „Tá ich zamestná na dobu určitú, teda na obdobie realizácie projektu. Potrebné vybavenie poskytuje organizácia. Samozrejme, po dohode a v rámci spolupráce s inými organizáciami, môžu prichádzajúci vedci využívať vybavenie aj v iných organizáciách. Projekty môžu byť maximálne 4-ročné, s tým, že po dvoch rokoch komisia hodnotí predbežné splnenie cieľov projektu a podmienok programu, a následne projekt buď odporučí na financovanie na zvyšné dva roky, alebo sa projekt ukončí,“ vysvetlila Hrabovská.

Podmienkou je splniť určité kritériá

Program je určený pre vedcov pôsobiacich v zahraničí, ale aj v Slovenskej republike. „Uchádzač v období minimálne 12 mesiacov pred podaním prihlášky nemôže byť zamestnancom žiadnej organizácie SAV, s výnimkou uchádzačov po dlhodobom pobyte v zahraničí trvajúcom minimálne tri roky, ktorí boli prijatí do zamestnania maximálne šesť mesiacov pred podaním prihlášky,“ uvádza sa v štatúte programu.

Prichádzajúci vedec musí mať v čase podávania prihlášky titul PhD. alebo ekvivalentný titul. Nie je limitovaný vekom ani trvaním pracovných skúseností po získaní titulu. Prihlášky do programu sa podávajú na základe výzvy každoročne vyhlasovanej Predsedníctvom SAV. Odhadovaný počet schválených projektov v rámci jednej výzvy je 10. Úspešnosť projektov v rámci výzvy, t. j. pomer schválených projektov a podaných prihlášok nemôže byť vyššia ako 50 percent. Predsedníctvo SAV si tiež vyhradzuje právo neschváliť na financovanie žiaden projekt.

Registračný formulár bude priamo na webovej stránke programu https://morepro.sav.sk/. Na webe SAV možno nájsť aj link na prihlasovací formulár do online systému na podávanie prihlášok. Viac informácií o programe a jeho podmienkach možno nájsť na webovej stránke programu a v štatúte programu MoRePro.

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom