Najni??ia trieda smartfónov sa v?era do?kala nového prírastku od Samsungu. Hovoríme o modeli Z4, ktorý ako prvý prichádza s novou verziou vlastného opera?ného systému Tizen 3.0.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pred nieko?kými d?ami sme informovali o príchode nového Tizenu 3.0 spolu s novým low-end smartfónom Samsung Z4. Vä??ina ?pecifikácií vedie k tomu, ?e sa jedná o najhor?ie vybavený smartfón roku 2017 od Samsungu. Vidie? na ?om ?etrenie skuto?ne u? na prvý poh?ad, ke??e ponúka viacmenej nudný dizajn. Do kon?trukcie sa usadil kompaktný 4.5-palcový displej s rozlí?ením 480 x 800 pixelov (áno, aj displeje s takýmto rozlí?ením sa v dne?nej dobe e?te vyrábajú). Pod kapotou sa potom skrýva neznámy ?tvorjadrový procesor taktovaný na frekvenciu  1.5 GHz a 1 GB pamä? RAM.

samsung z4
zdroj fotografie: Samsung

nenechaj si ujs?
Opera?ný systém Tizen 3.0 na novom Samsung smartfóne by mohol by? výkonnej?í ako si v?etci myslíme

Nenáro?ní pou?ívatelia mô?u foti? s 5 MPx fotoaparátom na prednej aj zadnej strane, pri?om ka?dému pomáha v hor?om osvetlení prisvet?ovacia dióda. Celú výbavu uzatvára 2500 mAh batéria. Pri poh?ade na tieto ?pecifikácie sa nám vybaví typický smartfón strednej triedy spred ?tyroch rokov. Av?ak chabá výbava Z4-ky má svoje opodstatnenie. Výrobca sa na? sna?í naláka? najmenej náro?né publikum, ktoré h?adá svoj prvý smartfón za ?o najni??iu cenu. Kým Android by sa na takomto hardvéri pou?íval priam hrôzostra?ne, Tizen 3.0 si s ním rozumie ve?mi dobre.

samsung z4
zdroj fotografie: Samsung

Práve pre zariadenia tohto typu je opera?ný systém Tizen ur?ený a vo vlajkových lodiach ho Samsung zatia? neplánuje pou?íva?. O tom, ?o nové priniesla verzia 3.0, sa do?íta? v na?om podrobnej?om ?lánku. O konektivitu na??astie budúci majitelia Z4-ky nebudú ukrátení. Smartfón si toti? rozumie s LTE Cat. 4 a bude dostupný v DualSIM verzii. Ako sa u? dalo predpoklada?, tento low-end kúsok sa bude predáva? iba na rozvojových trhoch. Predaj od?tartuje v Indii e?te tento mesiac. Novinka z dielne Samsungu bude dostupná v ?iernom, zlatom a striebornom prevedení, no výber zále?í aj od krajiny a operátora. Cenu zatia? spolo?nos? neprezradila, no s istotou mô?eme poveda?, ?e bude nastavená poriadne nízko.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.