banner-mi5s-plusFiasko okolo Galaxy Note 7 e?te nestihlo poriadne ?vychladnú?? a internetom sa u? ?íria správy o pripravovanom Samsung Galaxy S8, ktorý bude vlajkovou lo?ou spolo?nosti pre budúci rok. V?etko nasved?uje tomu, ?e novinka bude obsahova? to najlep?ie, ?ím gigant momentálne disponuje.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Informácie o budúcom high-end smartfóne Samsungu potvrdil aj viceprezident spolo?nosti, Lee Kyeong-tae. Novinka príde s úh?adným dizajnom, vylep?eným fotoaparátom a roz?írenou umelou inteligenciou. Práve umelá inteligencia by mohla spája? Samsung so spolo?nos?ou Viv Labs. Táto spolo?nos? stojí za vytvorením virtuálneho asistenta Siri pre iOS, no viceprezident odmietol komentova? otázky o tomto spojení. Je v?ak mo?né, ?e Samsung v budúcoro?nom Galaxy S8 prinesie minimálne podobného asistenta ako je práve Siri. Stále je to v?ak len v rovine dohadov. Okrem novej umelej inteligencie by sa mal Samsung sústredi? najmä na bezpe?nos? chystanej novinky, aby nedo?lo k podobnému alebo rovnakému fiasku ako pred pár mesiacmi s modelom Galaxy Note 7.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung-galaxy-s8-concept-7

Vyzerá to tak, ?e Samsung sa u? pou?il z posledného prípadu. Bývalý CEO sa vyjadril, ?e spolupracujú s regula?nými orgánmi a odborníkmi, ktorí budú kontrolova? v?etko okolo nového smartfónu. Po?núc výrobným procesom, hardvérom, cez softvér, a? po celkové testovanie zariadenia, aby Samsung minimalizoval ?ance na prípadné výrobné chyby. Sme plní nad?enia, ?o so sebou S8-ka prinesie, preto?e jeho tohtoro?ný príbuzný, Galaxy S7, ?plhá v predajoch do extrémnych ?ísel a vyzerá to tak, ?e práve tento model sa stane najpredávanej?ím smartfónom spolo?nosti, ktorý doteraz vyrobila. Jeho mlad?í brat v roku 2017 tak bude ma? ?o dohá?a?. Ke??e je konkurencia zaneprázdnená marketingom svojich noviniek, Samsung má dostatok ?asu vytvori? skvelé zariadenie bez nechcených problémov, ktoré by mohli podlomi? reputáciu e?te viac. Vy?etrovanie prípadu Note 7-ky e?te nie je pri konci. Vy?etri? takýto prípad je náro?né, no Samsung nás uistil, ?e ke? prípad dôkladne pre?etrí, vyjdú na verejnos? s pravdou von, ?o stálo za touto obrovskou katastrofou.

samsung-galaxy-s8-concept-12

Koncept Samsung Galaxy S8

TIP: Samsung Galaxy S8: 4K displej, mon?truóznych 8 GB RAM a dostupnos? v marci

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]