banner-note-7Doteraz bolo zvykom kórejského giganta predstavi? ka?dý rok a? dve vlajkové lode. V?dy prichádzali na scénu skôr high-endy z rady „S“ a po nich v rozmedzí nieko?kých mesiacov pri?li novinky z línie Note. Inak tomu nebolo ani tohto roku, no tentokrát spravil Samsung osudnú chybu, ktorá ovplyvnila ?al?í vývoj spolo?nosti.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Fiasko s horiacimi Note 7-kami bolo zrejme da?ou za to, ?e Samsung chcel ?ím skôr predbehnú? konkurenciu. Nový high-end sa javil ako skuto?ný krá? so ?pi?kovými technológiami, ku ktorým patril napríklad aj skener dúhovky. Pribli?ne u? mesiac po predstavení padol ?krá?? na kolená, ke? z neznámych prí?in za?ali vybuhova? jeho batérie. Zo za?iatku výrobca tvrdil, ?e bol na chybe zlý separátor, ktorý mal izolova? anódu a katódu batérie, aby nedochádzalo ku skratu. Chví?u to vyzeralo, ?e sa situácia vyrie?ila, ke? spolo?nos? za?ala vymie?a? chybné kusy a tvrdila, ?e je to len chybná várka. Na trhu mala by? aj ?bezpe?ná? várka zariadení. To sa v?ak ?oskoro vyvrátilo, nako?ko batérie za?ali opä? horie?. Týmto sa teda Samsung dostal takpovediac z kalu?e do blata.

Samsung Galaxy Note 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

galaxy-note-7-v-cine

Doteraz sme sa ka?dý rok te?ili na dve top zariadenia od Samsungu. Gigant v?ak teraz oznámil, ?e nového nasledovníka z línie Note u? nevydá. Firma musí najskôr prehodnoti? svoj prístup a zmeni? cyklus vydávania high-end zariadení, aby sa v budúcnosti podobná situácia neopakovala. Systém dvoch top modelov za jeden rok sa zrejme v roku 2017 kona? nebude, no pod?a noviniek z Kórei, nie je táto my?lienka zatia? úplne pochovaná.

TIP: ?o bude nasledova? po Samsung Galaxy Note 7?

samsung-galaxy-s8-concept-10

Render Galaxy S8

Pod?a jednej z partnerských firiem Samsungu majú by? dodávatelia v?dy pripravení, ?o by mohlo nazna?ova?, ?e o nejakú dobu mô?e Samsung znova vydáva? dva high-endy ro?ne. Do pozornosti sa dostávajú informácie o pripravovanom Samsungu Galaxy S8. Mô?u a nemusia by? pravdivé, no skuto?nos?ou je v?ak to, ?e nedávne udalosti vytvorili vlnu neistoty a pochybností. Nech u? Samsung budúci rok prinesie ?oko?vek, dúfame, ?e prichádzajúce novinky budú ma? v sebe nie?o z tohtoro?ných modelov, teda okrem ?bombovej? batérie. Je pod?a vás správne, aby spolo?nos? predstavovala u? len jedno high-end zariadenie ro?ne?

TIP: 8 vecí, ktoré zatia? vieme o Samsungu Galaxy S8

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
6%
Páči sa mi to
54%
Chcem to
0%
Mám to
6%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]