Svoje umenie vytvori? ?pi?kový kus techniky nám kórejský Samsung dokázal pri predstavení Galaxy S8. Výnimo?ným ho ale robí aj jeho nádherný ?Infinity Display?. Divízia spolo?nosti zaoberajúca sa výrobou a vývojom nových obrazoviek teda odviedla poriadny kus roboty. No tu to ani z?aleka nekon?í, preto?e u? teraz Samsung pracuje na e?te lep?om displeji.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samsung tak za?al s prácami na novom type displeja, ktorý nebude ma? konkurenciu. ?al?ia, v poradí u? 7. generácia sa nám zrejme uká?e v druhom kvartáli nasledujúceho roka. S ka?dou novou generáciou displejov rastie aj kvalita obrazu, ktorá sa pomaly blí?i k úplnej dokonalosti. ?al?ou podstatnou vlastnos?ou nových obrazoviek je men?ia spotreba batérie. Samsung v?ak neostáva iba pri jednom type displeja, ale pracuje hne? na troch novinkách.

galaxy s8zdroj fotografie: FocusTECH

Prvým z nich je skladate?ný OLED panel, ktorý je s najvä??ou pravdepodobnos?ou ur?ený pre budúci ohybný smartfón Samsungu. Ten sa v malom mno?stve mô?e na trhu ukáza? u? na sklonku tohto roka, no v plnej sile ho uvidíme zrejme a? o nieko?ko mesiacov neskôr. Novým typom ohybných AMOLED displejov má by? aj tzv. ?Chip-on-chip? panel, ktorý sa miesto skleneného substrátu bude sklada? zo ?peciálnych plastových ?astíc.

galaxy s8zdroj fotografie: Android Central

Nenechaj si ujs?
Tento koncept a hardvérové ?pecifikácie predstavujú v?etky na?e tú?by o Samsungu Galaxy Note 8

Eso v rukáve kórejského výrobcu v?ak predstavuje zobrazovací panel so 4K rozlí?ením a hustotou pixelov a? 800 ppi. Displej s takýmito parametrami nie je prirodzene ur?ený pre ve?ké zariadenia, ale najmä pre smartfóny. Samsung sa teda so ?eleznou pravidelnos?ou sna?í obrazovky zdokona?ova?, ?oho dôkazom má by? aj tohtoro?ný phablet Note 8. O ?om sa ?epká, ?e do výbavy dostane práve 4K displej s uhloprie?kou a? 6,4″.

Návrh displeja pre Galaxy Note 8

zdroj fotografie: PhoneArena

Pri tomto high-ende sa gigant taktie? bude opä? sna?i? presadi? nový pomer strán displeja 18,5:9 a rozlí?enie sa potom zastaví na úrovni 4428 x 2160 pixelov. Z obrazovky by ukrojili len softvérové naviga?né tla?idlá a hustota pixelov klesne ?len? na 770 ppi, no fanú?ikom virtuálnej reality by to zrejme absolútne nevadilo. Samsung sa tak ?oskoro mô?e prida? k Sony, ktoré 4K displej ponúka u? teraz vo svojej prémiovej Xperii.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]