Zostavy viacerých monitorov sú v dne?nej dobe be?nou zále?itos?ou. Vyu?ívajú ich profesionálni hrá?i alebo grafici ?i editori videa. Mnohokrát u? ale aj toto rie?enie nie je vyhovujúce. Tak sa kórejský Samsung rozhodol vymeni? zostavy monitorov za jeden s ultra-?irokou uhloprie?kou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a posledných správ má kórejský Samsung pracova? na novom type monitora so ?irokou uhloprie?kou. Táto novinka bude nahrádza? zostavy dvoch monitorov, pri?om prinesie impozantný pomer strán 32:9. Celá obrazovka dostane uhloprie?ku 49″ so ?pi?kovým rozlí?ením a? 3840 x 1080 pixelov, v?aka ?omu poskytne dokonalý herný zá?itok a zlep?í prácu v grafickom prostredí.

zdroj fotografie: Samsung

Nenechaj si ujs?
Desktopové po?íta?e sú kone?ne cool!

Ve?kos?ou bude takmer identický ako dva FullHD monitory s uhloprie?kou 27″ ved?a seba. Aj v?aka tomu dostala táto novinka prezývku ?Dual FullHD?. Ke??e je uhloprie?ka monitora naozaj ve?ká, tak pre zlep?enie pozorovacích uhlov dostane zakrivenie 1800R. Displej podporuje aj technológiu G-sync alebo FreeSync s maximálnou obnovovacou frekvenciou a? 144 Hz.

zdroj fotografie: Samsung

Takáto výbava bude po vôli aj tým najnáro?nej?ím pou?ívate?om. ?epká sa v?ak, ?e Samsung plánuje prinies? s touto novinkou aj displej s e?te vä??ím rozlí?ením, a to presne 3840 x 1200 pixelov. To v?ak zatia? nebolo oficiálne potvrdené, no o?akáva sa, ?e kórejská spolo?nos? za?ne s výrobou týchto masívnych monitorov u? na jese? tohto roka.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
18%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
18%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
5%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]