banner-mi5s-plusTo, ?e Samsung Galaxy Note 7 je pre svoju spolo?nos? obrovskou katastrofou sme u? nieko?kokrát po?uli. Gigant za?íva obrovské problémy, ktoré sa mu stále nepodarilo vyrie?i?. Spolo?nos? stiahla 2,5 milióna Note 7-?iek z trhu, aby pre?etrila problémy spôsobujúce výbuchy batérie. Táto situácia zárove? spomalila práce na novej vlajkovej lodi Galaxy S8.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Pod?a nieko?kých zdrojov mal Samsung neúplné dôkazy o tom, ?e batérie vyrábané spolo?nos?ou Samsung SDI sú dôvodom problémov. Juhokórejský gigant mal k dispozícií röntgenové snímky batérií, ktoré vy?nievali z tela zariadenia. Zaujímavos?ou v?ak je, ?e Note 7-?ky, v ktorých boli batérie od spolo?nosti ATL, takýto problém nemali. Samsung bol dostato?ne rýchly na to, aby zariadenia s chybnou batériou stiahol z predaja, no ukázalo sa, ?e ani druhá vlna nie je bezchybná. To vyvrátilo teóriu a za?ali sa ?al?ie vy?etrovania. Objavilo sa viacero scenárov, ktoré by mohli vytvára? problém s batériami.

Samsung Galaxy S7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Another-Samsung-Galaxy-Note-7-battery-catches-fire

TIP: 8 vecí, ktoré zatia? vieme o Samsungu Galaxy S8

Chyba mô?e by? v základnej doske, v softvéri riadiacom batériu alebo nedostato?ný priestor v tele pre bezchybný chod batérie. Juhokórejská spolo?nos? teraz musí upriami? v?etku svoju pozornos? na nájdenie problému, ktorý spôsoboval výbuchy batérií. To núti oddiali? oficiálne predstavenie Galaxy S8 o dva tý?dne. Hovorí sa, ?e nová vlajková lo? bude predstavená 26. februára, teda de? pred za?iatkom MWC v Barcelone. Pre Samsung sa stalo u? tradíciou predstavova? vlajkové lode iba jeden de? pred touto gigantickou udalos?ou.

samsung-galaxy-s8-teaser-mwc-2017

Teaser na oficiálne predstavenie

Oficiálne vyhlásenie spolo?nosti oh?adom probému znie takto: ?Nesprávne sme identifikovali pôvod problému a odhodlane pokra?ujeme pri h?adaní pravého strojcu problému. Na?ou hlavnou prioritou je zabezpe?i? zákazníkom bezpe?ie a z trhu stiahnu? v?etky po?kodené Note 7-?ky? Aj ke? Galaxy Note 7 ukazoval na za?iatku obrovský potenciál predaja, príbeh sa skon?il katastrofálne.

TIP: Samsung má na konte ?al?iu explóziu smartfónu

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Jakub Duchoň
Som veľkým fanúšikom smartfónov a IT technológií, mimo toho rád cestujem, čítam knihy a počúvam dobrú hudbu. Najviac zo všetkého však milujem futbal, ktorému sa venujem už 12 rokov.