banner-iphone-7
Vä??ina technologického sveta po?ula o fiasku so Samsung Galaxy Note 7. Aj napriek tomu by si opýtaní zákazníci znova zvolili svoje ?al?ie zariadenie od tejto spolo?nosti. Práve tu mô?eme vidie?, ?e nielen zákazníci kalifornského Apple vedia by? verní.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Spo?iatku sa po uzavretí kauzy s horiacimi Note 7-kami hovorilo o ve?kej strate Samsungu aj na strane zákazníkov. ?pekulovalo sa, ?e a? 40 % potencionálnych zákazníkov by si zvolilo iné zariadenie. Najnov?í prieskum ale dokazuje, ?e nielen Apple má svojich verných zákazníkov. Kórejského výrobcu tak mô?e te?i? fakt, ?e aj napriek fiasku má stále na svojej strane pou?ívate?ov, ktorí sú ochotní si od neho kúpi? ?al?ie zariadenie. Z prieskumu vyplýva, ?e 27 % opýtaných, ktorí o horiacich smartfónoch Galaxy Note 7 vedeli a 25 % tých, ktorí kauzu nepostrehli, by sa pri výbere nového zariadenia znova obrátili najprv na Samsung. Síce to nie sú rekordné percentá, no u? to dokazuje spokojnos? a lojálnos? zákazníkov.

Samsung Galaxy S7 Edge mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

galaxy-s7-edge

V ?al?ích otázkach prieskumu sa zis?ovalo, ?i by si aktuálni majitelia smartfónov Samsung znova kúpili nový, od toho istého výrobcu. A? 91 % odpovedalo kladne. ?al?ou pozitívnou informáciou pre spolo?nos? je aj skuto?nos?, ?e a? 92 % majite?ov ich smartfónov by si od neho zakúpilo ?al?í produkt. Percentá sú to naozaj vysoké a aj napriek v?etkým komplikáciám a neúspechom tak Samsung, podobne ako Apple, nestráca svojich verných zákazníkov. Pre kúpu ?al?ieho zariadenia od výrobcu z Cupertina by sa rozhodlo a? 92 % z opýtaných a ?al?ích 89 % odpovedí bolo kladných na otázku o výbere iného Apple zariadenia. Rozdiel sa mô?e zda? ako nepatrný. Tu je v?ak potreba spomenú? fakt, ?e prieskum bol realizovaný na 2 375-tich majite?och smartfónov od Samsungu a a? na 3 158-ich ?jab??karoch?.

samsung-galaxy-note-7-aa-

Celá kauza s Note 7-kami bola uzatvorená u? za?iatkom novembra a bolo pri nej z trhu stiahnutých a? 85 % v?etkých po?kodených zariadení a vä??ina po?kodených majite?ov dostala ako kompenzáciu nový smartfón od Samsungu. Horiacimi zariadeniami mali by? pod?a Jana Dawnsona z Jackdaw Research najviac po?kodení prví majitelia a celá kauza by nemala dlhodobo po?kodi? poves? výrobcu. Aj ke? u? nie je tajomstvom, ?e si spolo?nos? medziro?ne pohor?ila v predaji smartfónov a celkovom podieli na trhu, veríme, ?e sa z toho doká?e v blízkej dobe ?zotavi??. Potenciál na to stále má, ke??e bol a? do septembra tohto roka najvä??ím výrobcom smartfónov na svete. Ako mo?no tu?íte, hne? na druhej prie?ke sa umiestnil kalifornský Apple.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]