Juhokórejský Samsung a displeje sú jednoducho dokonalá kombinácia. Gigant toti? momentálne vládne tomuto segmentu a priná?a na trh jednu inováciu za druhou. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Samozrejme o ohýbate?ných displejoch sme u? ?o to po?uli, videli a výrobcovia taktie? predstavili svoje vízie do budúcnos?. Av?ak Samsung to uchopil z toho najlep?ieho mo?ného konca a oficiálne má u? pre nás dokonca prvý funk?ný prototyp. Jedná sa o 9,1-palcový OLED displej, ktorý mô?e? ohýba? v akomko?vek smere. Panel tak vie? zrolova?, prehnú? ?i dokonca zatla?i? smerom dovnútra, pri?om sa bez problémov narovná spä? do svojej pôvodnej polohy.

zdroj fotografie: Samsung

Technológia ako taká je e?te stále v ?plienkach?, no Samsung zaznamenal ve?ké pokroky do budúcnosti, ktoré by mohli znamena? markantnú revolúciu v smartfónoch, smart hodinkách a celkovo v zariadeniach, ktoré vyu?ívajú displeje. Z dne?nej porcie noviniek v?ak vy?nieva ?al?í po?in giganta. Ten toti? ukázal v?etkým aj 1,96-palcový panel, ktorý sa pý?i fantastickým 4K rozlí?ením s celkovo ohromnými 2250 pixelmi na jeden palec. Ideálne vyu?itie vraj nájde vo virtuálnej realite.

zdroj fotografie: Samsung

A mimo týchto futuristických displejov za?iel Samsung spä? do mnohými odpisovanej 3D technológie, ktorá je na ve?kom ústupe. V tomto smere sme sa do?kali 5,09-palcového OLED panelu so stereoskopickým 3D. Pod?a vyjadrení predstavite?ov spolo?nosti je to vraj kone?ne to pravé orechové a 3D technológia e?te nemusí by? tak úplne m?tva.

Nenechaj si ujs?
Video: Reálna maketa Galaxy Note 8 odha?uje absenciu sníma?a odtla?kov na zadnej strane. Kde ho nájdeme?

zdroj fotografie: Samsung

Opä? sme sa teda do?kali skvelých noviniek, ktoré sa v plnej prevádzke uká?u u? v horizonte najbli??ích mesiacov ?i rokov. V ka?dom prípade to bude výrazný posun vpred pre celý technologický svet a Samsung zatia? stojí na ?pici tohto pokroku. ?o hovorí? na tieto novinky ty? Dokázal by si si predstavi? pou?ívanie ohybného smartfónu?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]