Známy YouTuber TechRax testuje odolnos? smartfónov be?nými, no niekedy aj nesmierne bizarnými spôsobmi. Najnov?ie sa mu dostal do rúk nový Samsung Galaxy S8, ktorého odolnos? otestoval spolu s ?erveným iPhonom 7.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na displej tejto revolu?nej vlajkovej lodi si budú musie? pou?ívatelia dáva? obzvlá?? pozor, ke??e pokrýva takmer celú prednú stranu a jeho výmena nie je práve lacná zále?itos?. Aby bolo video o ?osi zaujímavej?ie, TechRax porovnal odolnos? S8-?ky s nedávno predstaveným ?erveným iPhonom 7. Ktorý high-end vydr?í viac? Najprv boli iPhone 7 a Galaxy S8 pustené z pribli?ne 1.5 metrovej vý?ky. Z tohto testu vyviazli oba smartfóny bez akýchko?vek vä??ích ?kôd. Nasledoval v?ak test odolnosti displejov.

Samsung Galaxy S8+ mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

nenechaj si ujs?
Samsung Galaxy S8+ má prekvapivú výdr? batérie. V teste porá?a aj svojho najvä??ieho konkurenta

iPhone, bohu?ia?, vôbec nepre?il. Displej sa kompletne rozbil a zariadenie sa u? nedalo zapnú?. S8-?ka sa síce taktie? nezaobi?la bez prasklín, no displej aspo? na?alej fungoval. Ak teda patrí? do skupiny pou?ívate?ov, ktorí ?asto rozbíjajú displeje a plánuje? kúpu Samsungu, ur?ite si dokúp aj nejaký ochranný kryt. Ve? predsa, bezpe?nos? tvojho smartfónu nadov?etko, no nie?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
33%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.