Novinka z dielne Samsungu je na svete dostato?ne dlho na to, aby ju za?ali testeri rozobera? ?i robi? rôzne testy odolnosti. Najmä po?as demontá?e si mô?u diváci v?imnú? zvlá?tny piktogram na batérii.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Aby sme boli presnej?í, jedná sa o piktogram pre?iarknutého psa. ?o to teda vlastne znamená a pre?o sa ho tam Samsung rozhodol umiestni?? Ak si si napríklad myslel, ?e juhokórejský výrobca nemá rád psov, tak si na ve?kom omyle. Práve naopak, výrobca toti? myslí na ich bezpe?nos?. Cie?om tohto piktogramu je tak upozorni? pou?ívate?ov, aby batériu neponechávali domácim milá?ikom ako hra?ku. V prípade, ?e by nejaké zviera batériu po?ilo, mô?u ho ?aka? popáleniny, podrá?denie, strata chuti do jedla, hna?ka, boles? brucha ?i po?kodenie tráviacej sústavy.

Samsung Galaxy S8+ mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung galaxy s8zdroj fotografie: Imgur

Taktie? ale premý??a? nad tým, pre?o Samsung na nebezpe?enstvo upozor?uje iba domáce zvieratá a nie napríklad deti? Je to najmä preto, nako?ko v?aka ich zubom je vä??ia pravdepodobnos? prepichnutia a následnej explózie batérie (odstra?ujúcim príkladom je Note 7). Nie je teda vylú?ené, ?e by sa batéria mohla dosta? aj do úst detí, no pravdepodobnos? jej prepichnutia je ove?a, ove?a ni??ia. Dobrou správou v?ak je, ?e batéria v Galaxy S8 vyzerá bezpe?ne. Samsung sa zrejme pou?il z Note 7-?ky a na výrobe si dal poriadne zale?a?. Dôkazom je video ni??ie. YouTuber batériu po?kodil a po malej chvíli za?ala sy?a? a tiec?. Mô?e to znie? trochu znepokojivo, no v podstate je to dobré znamenie, preto?e batéria nevybuchla.


zdroj fotografie: Samsung

nenechaj si ujs?
Výrobná cena Galaxy S8 bola odhalená. O ko?kokrát drah?ie ju predáva Samsung be?ným ?u?om?

S8-?ka ale nie je prvým smartfónom výrobcu s týmto psím piktogramom. Prvýkrát sa pre?iarknutý pes objavil u? v roku 2014 na modeloch S5 a Note 4. Predtým gigant pou?íval namiesto psa klasický piktogram pre?iarknutého die?a?a. A ako je to u ostatných výrobcov? Psí piktogram medzi nimi vôbec nie je ?tandardom. Spomedzi známych výrobcov ho pou?ívalo iba LG pri vlajkovej lodi G2 a Nexus smartfóny od Googlu. Na záver u? len dodáme, ?e výmenu batérie by si mal pre istotu necha? na profesionálov. A ak by sa ti predsa len niekedy dostala do rúk, dr? ju ?o naj?alej od akýchko?vek zvierat s ostrými tesákmi.

lg g2

Batéria LG G2

zdroj fotografie: Amazon

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.