Jedna z vlastností, na ktorú sme sa pri vlajkových lodiach Galaxy S8/S8+ te?ili najviac, bol sníma? odtla?kov prstov zabudovaný priamo v displeji. Samsung ho v?ak e?te nemal dostato?ne vyvinutý a na poslednú chví?u sa tak rozhodol pre naozaj núdzové rie?enie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Bolo to ne??astné umiestnenie na zadnú stranu ved?a fotoaparátu, ktoré je pre mnohých katastrofálne nepraktické. Nielen?e je sníma? na ?a?ko dostupnom mieste, ale pri jeho pou?ívaní sa ?piní fotoaparát ved?a neho. Vä??ina fanú?ikov kórejského výrobcu a? doteraz dúfala, ?e pri novom phablete Note 8 bude ma? gigant dostatok ?asu na dokonalý vývoj. Opak je, ?ia?, pravdou. Samsung oficiálne potvrdil, ?e so sníma?om odtla?kov prstov zabudovaným v displeji nepríde ani Note 8-?ka.

zdroj fotografie: YouTube / Concept Creator

Nenechaj si ujs?
Ak sú tieto správy o displeji Galaxy Note 8 reálne, Samsung by opä? mohol predbehnú? Apple aj v?etkých ostatných

Publikácia od kórejského webu News1 hovorí za v?etko: ?Spravili sme v?etko preto, aby sme mohli nain?talova? sníma? odtla?kov prstov v displeji do Galaxy Note 8. Nakoniec sme sa ale rozhodli, ?e do tohto strategického telefónu ho nepridáme kvôli rôznym technickým obmedzeniam, ako napríklad bezpe?nosti.? Inak povedané, Samsung testoval prototyp, no neosved?il sa mu a netrúfa si ho pou?i? pri tak dôle?itom smartfóne. Tým pádom získava priestor konkurencia v podobe iPhonu 8, ktorý má pod?a informácií tie? prís? s takouto vymo?enos?ou.

Napriek tomu sa v?ak spolo?nos? nevzdáva. Galaxy Note 8 síce s touto prevratnou technológiou nepríde, no Samsung ho bude na?alej vyvíja? v spolupráci s CrucialTec, jedným z najvä??ích výrobcov biometrických senzorov. Note 8-?ka bude inak výbavou dos? podobná vlajkovým lodiam S8/S8+. O?akávané predstavenie je tesne pred za?iatkom IFA 2017 v Berlíne, teda niekedy koncom augusta.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
33%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
17%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.