U? pred predstavením dlho o?akávaného Samsungu Galaxy Note 8 bolo v?etkým jasné, ?e OLED displej tohto smartfónu bude patri? medzi ?pi?ku technologického priemyslu. Ale ?e bude a? taký dobrý, vedel len málokto.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za v?etko hovorí ocenenie od spolo?nosti DisplayMate, ktorá patrí medzi uznávaných poskytovate?ov nástrojov pre diagnostiku a kalibráciu displejov. Tá udelila prvýkrát v histórii najnov?iemu prírastku v rodine Samsungu najvy??ie hodnotenie A+. Inovatívny OLED displej novej Note 8-?ky nazvala ?najinovatívnej?ím a najvýkonnej?ím displejom v smartfóne, ktorý sme kedy testovali v laboratóriu.?

Jednozna?ný krá?

Samsung sa právom mô?e pý?i? takýmto vysokým ocenením od spolo?nosti, ktorá je na slovo vzatým expertom. Mnohým odborníkom, ale aj ?irokej verejnosti je jasné, ?e kórejský gigant vyrába jedny z najlep?ích displejov sú?asnosti a momentálne h?adá konkurenciu len ve?mi ?a?ko.

Výsledky hovoria jasnou re?ou

Taktie? bolo jasné, ?e svojím najlep?ím displejom vybaví aj Galaxy Note 8. No nie v?etci tu?ili, ?e práve tento displej sa stane tým najlep?ím, ?o kedy videli. Dôkazom sú nasledovné ukazovatele a parametre, pre ktoré Samsung nastavil la?ku poriadne vysoko:

  • Najvy??í rozsah natívnych farieb so skóre 112 % pre DCI-P3 a 141 % pre sRGB/Rec.709
  • Najvy??ie maximum jasu na úrovni 1240 nitov
  • Najvy??í kontrast v pomere k okolitým svetelným podmienkam so skóre 270
  • Najvy??ie rozlí?enie obrazovky: 2960 x 1440 pixelov, 521 ppi
  • Najni??ia miera odrazivosti len 4,6 %
  • Najmen?ia zmena jasu s uhlom pozorovania pri 29 %

DisplayMate rozobral v?etky vlastnosti displeja Note 8-?ky dopodrobna a niektoré z nich si mô?e? pozrie? aj v na?ej galérii. V?etky ostatné výsledky získa? na stránkach DisplayMate. Pre tých, ktorí sa vyznajú v oblasti zobrazovacej techniky, výsledky doká?u, ?e ide vskutku o najlep?í displej na trhu. Pre laikov sta?í poveda?, ?e lep?í displej v sú?asnosti nikde inde nenájdete.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
40%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.