Trendom duálnych fotoaparátov sa minulý rok vybralo ve?a výrobcov smartfónov, no Samsung medzi nimi nebol. Mo?no si spomína? na chví?kové ?pekulácie, ktoré hovorili, ?e o?akávaná Galaxy S8-?ka bude ma? duálny fotoaparát.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po prívale ?al?ích informácií a reálnych fotografií zariadenia v?ak boli v?etky ?pekulácie o duálnom fotoaparáte vyvrátené. Samsung teda pravdepodobne nechystá ?iadny smartfón s trendovým duálnym fotoaparátom. Iba ?eby áno. Hne? po S8-?ke je druhým najo?akávanej?ím modelom od Samsungu phablet Galaxy Note 8.

samsung galaxy s8
zdroj fotografie: Weibo

nenechaj si ujs?
Nový Galaxy Note 8 bude pod?a Samsungu ?Skvelý?

Prvotné informácie hovorili o tom, ?e Samsung po neúspechu minuloro?ného Galaxy Note 7 sériu Note kompletne zru?í. Kórejský gigant sa na??astie týmto neúspechom nenechá odradi? a nástupcu ?výbu?ného? phabletu predsa len predstaví. Ke? si spojíme tieto informácie dokopy, tak je celkom reálne, ?e prvým po?inom s duálnym fotoaparátom od Samsungu by mohol by? Note 8.

huawei p10
zdroj fotografie: Techmiao

Rátajme s tým, ?e výrobca po?as vývoja S8-?ky vyvinul aspo? prototyp svojho duálneho fotoaparátu. Nad tým, pre?o sa nakoniec vo vlajkovej lodi neobjaví, mô?eme len ?pekulova?. Do úvahy pripadajú technologické problémy, ale aj ekonomické dôvody. Momentálne na trhu nájdeme nieko?ko typov duálnych fotoaparátov, pri?om naj?astej?ie je pou?ívaný pre bokeh efekt na fotografiách.


zdroj fotografie: Twitter/PopCare Hamedan

Aby Samsung so svojím duálnym fotoaparátom naozaj zabodoval, bude musie? prís? s novou mo?nos?ou jeho vyu?itia. Najlep?ie takou, akú sme e?te nevideli. Takýto je poh?ad na vec portálu PhoneArena a my s ním plne súhlasíme. Kvôli Note 7-?ke výrobca ur?ite stratil dôveru nieko?kých miliónov fanú?ikov. Ak by nový Note 8 nepri?iel s ni?ím revolu?ným, rekordné predaje Samsung nemô?e ?aka?. Kvalitný duálny fotoaparát je pritom jedným z mo?ných rie?ení, ako si získa? fanú?ikov spä? na svoju stranu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.