Po incidente s horiacimi batériami modelu Galaxy Note 7 výrobca oznámil, ?e plánuje zavrhnú? celú líniu týchto phabletov. To sa v?ak ?asom zmenilo a Samsung potvrdil, ?e aj v tomto roku prinesie ?al?í smartfón z Note línie. Dokonca sa u? hovorí aj o kódovom ozna?ení. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na jese? minulého roka utrpela poves? Samsungu poriadnu ranu, ke? sa jeho smartfóny Galaxy Note 7 dostali do problémov s batériami. Tie sa samovo?ne vznecovali, ?ím spôsobili zna?né ?kody a výrobca bol nútený usporiada? zvolávaciu akciu kvôli výmene batérií. Ani tá v?ak nebola úspe?ná, a tak do?lo k stiahnutiu v?etkých modelov Note 7. Samsung sa v?ak nevzdáva a e?te prednedávnom bolo oficiálne potvrdené, ?e aj tento rok sa mô?eme te?i? na novinku v podobe modelu Galaxy Note 8. S týmto kúskom má spolo?nos? ve?ké plány a dúfa, ?e sa jej podarí napravi? svoju po?kodenú poves?.


zdroj fotografie: Android Authority 
Nový Samsung Galaxy Note 8 budeme pozna? pod kódovým ozna?ením ?Great?, ?o v preklade znamená ?Skvelý?. Ide o skuto?ne zaujímavý výber názvu a novinka bude musie? potvrdi? svoje kvality. Sná? tentokrát Samsung pri výrobe neurobí ?iaden pre??ap. Prvé správy hovoria aj o modelovom ozna?ení SM-N950F, ?ím bude Note 8-ka nasledova? svojho predchodcu s ozna?ením SM-N930F. ?íslo 4 v?ak spolo?nos? presko?ila, preto?e v Ju?nej Kórei veria, ?e priná?a ne??astie. Popri správach o novom Samsungu Galaxy Note 8 sa hovorí aj o tom, ?e výrobca plánuje predáva? repasovaný model Galaxy Note 7.

zdroj fotografie: Androidcentral

Nenechaj si ujs?
?éf Samsungu oficiálne potvrdil príchod modelu Note 8. Bude bezpe?nej?í, lep?í a ove?a inovatívnej?í

Hovorí sa o výmene batérií s kapacitou 3500 mAh, ktoré majú by? nahradené akumulátormi s men?ou kapacitou, aby nedochádzalo k problémom s explóziami. Tieto opravené kusy sa vraj majú predáva? na indickom a vietnamskom trhu. Pod?a tvrdení Samsungu sú informácie o predaji opraveného modelu Galaxy Note 7 v Indii nepravdivé. Posledné informácie v?ak tvrdia, ?e spolo?nos? má pracova? na vylep?enej verzii Note 7-ky, ktorá je známa pod ozna?ením ?Grace R?, alebo aj SM-N935 a mohla by sa ?asom dosta? na trhy po celom svete. Tieto informácie Samsung nepotvrdil, preto ich treba bra? s miernym nadh?adom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
100%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]