banner-note-7
Situáciu oh?adom vybuchujúcich phabletov Galaxy Note 7 netreba nikomu opä? pribli?ova?, nako?ko v poslednej dobe sa jedná médiami o naj?astej?ie spomínanú tému. Napriek tomu, ?e niektoré kusy Galaxy Note 7 dopadli tak ako dopadli, Samsung sa vo?i tomuto problému postavil zodpovedne a vymie?a v?etky doteraz predané kusy.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výmena v?etkých kusov by mala spolo?nos? stá? viac ako jednu miliardu dolárov, no Samsung má v rezerve a? 23 miliárd dolárov, tak?e strata jednej miliardy by nemal by? a? taký problém. Z tohoto poh?adu teda je situácia napravite?ná a vybuchujúce Note 7 je mo?né vymeni?. Toto v?ak momentálne nie je pre Samsung jediný problém a za?ína vznika? e?te jeden, no je vä??í ako Note 7.

Samsung Galaxy Note 7 N930F mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

Another-Samsung-Galaxy-Note-7-battery-catches-fire

Ide o to, ako za?ne verejnos? vníma? smartfóny tohto výrobcu po kauze s Note 7. Ur?ite si spomínate na ?lánok o výbuchu Note 7 v rukách 6-ro?ného chlapca. Nakoniec sa zistilo, ?e sa jednalo o Galaxy Core a Note 7 mu bol prisudzovaný len kvôli aktuálne prebiehajúcej kauze. Problém je teda o to vä??í, lebo verejnos? za?ne meni? poh?ad na v?etky smartfóny výrobcu. Takmer v?etky Samsungy sú si navy?e dizajnovo ve?mi podobné a niekedy je ?a?ké rozozna?, ?i sa jedná o Note 7 alebo o Galaxy S7, ?i A7. To je aj dôvodom, pre?o niektoré letecké spolo?nosti ako American Air Lines ?i Delta Air Lines vyzývajú cestujúcich, aby po?as letu vypli v?etky Samsung telefóny.

TIP: Samsung Galaxy Note 7 vybuchol iba 6-ro?nému chlapcovi a spôsobil mu popáleniny

Na tomto grafe mô?ete vidie?, ako vzrástli vyh?adávania pre ?Samsung explosion?. A to napriek tomu, ?e vybuchuje ?len? Note 7

Pre Samsung teda nie je reálne nebezpe?enstvo samotný Note 7, ale to, ?e v?etky Samsung smartfóny budú vnímané ako nebezpe?né a zle vyrobené. Efekt to mô?e ma? na dlh?iu dobu, rovnako ako ?Antennagate? a ?Bendgate? u Apple. Aj o ohybných iPhonoch sa rozpráva nieko?ko rokov po kauze. Je jasné, ?e o explóziách budeme e?te dlho po?u? a sme zvedaví, ako sa Samsung s touto situáciou vysporiada a ako sa mu podarí opä? vybudova? dobré meno spolo?nosti.

Zanechala kauza oh?adom Note 7 zlé dojmy aj na vás?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
70%
Páči sa mi to
10%
Chcem to
5%
Mám to
5%
Nepáči sa mi to
5%
Neznášam to
5%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.