banner-mate-9Doba ide vpred raketovým tempom a veci sa menia ve?mi rýchlo. K tomu mô?eme priradi? aj úlohu dvoch gigantov v priemysle smartfónov – výrobcov Apple a Samsung. Len nedávno e?te stáli v popredí medzi najviac predávanými zariadeniami v ?íne. Sta?ili v?ak len dva roky a v?etko je úplne inak. Dlhoro?ných majstrov toti? nahradili domáce produkty.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Písal sa rok 2014, ke? spolo?nos? Samsung stála na ?ele predajov smartfónov v ?íne a jeho konkurent, americký Apple, sa postupne na?ho do?ahoval. Vtedaj?í podiel kórejského výrobcu bol na ?ínskom trhu skvelých 20 %, zatia? ?o gigant z Cupertina vlastnil iba 9 %. Ako ?as be?al, Apple v ?íslach vysko?il a? na 14 % podiel v minulom roku. Následne sa stalo to, ?o by len málo kto o?akával. Smartfóny od Samsungu za?ali z ?ínskeho trhu pomaly, ale isto miznú? a Apple znova klesol len na 7 %. ?o v?ak stojí za týmto knockoutom dvoch ve?kých zna?iek?

iphone-7-plus-samsung-galaxy-s7-camera-1-of-1

Prí?inu mô?eme h?ada? priamo v ?íne. Vyzerá to tak, ?e domáci obyvatelia za?ali uprednost?ova? aj domáce zna?ky, ktoré síce nemajú hviezdne mená, no ponúkajú ove?a lep?ie ceny. Práve modely strednej a low-end triedy Samsungu boli rýchlo nahradené novými smartfónmi od ?neznámych? výrobcov. Na druhej strane, Apple mal vä??í problém so stratami, preto?e jeho zisk z roka na rok poklesol pribli?ne o 50 %, ?o tvorí viac ako 3 miliardy eur. To je u? dos? podstatná suma aj pre takého giganta, akým Apple bez pochýb je.

huawei-vs-apple

TIP: ?tatistiky predajov smartfónov za tretí ?tvr?rok sú tu. Huawei dobieha Apple

Dne?ným trendom sa stávajú práve smartfóny, ktoré ponúkajú nízke ceny pri ve?mi kvalitnom vybavení. Na výslnie sa tak dostávajú mladé spolo?nosti, ktoré svoje prvé zariadenia za?ali vyrába? zhruba pred piatimi rokmi. Mo?no si teraz myslíte, ?e taký Oppo, Vivo, ?i Huawei sú u? známymi zna?kami, ale úprimne, pomysleli by ste nad kúpou ich zariadenia pred 5 rokmi? Zrejme nie, a preto sa ich mená dostali do popredia pribli?ne a? v ?ase, ke? sa iní výrobcovia pomaly z ?ínskeho trhu vytrácali. Apple bol stále jeden z tých, ktorí mali najlep?ie zisky, no pri?iel ?as prenecha? miesto aj iným. Lacným ??í?anom? sa podarilo zrazi? ceny svojich zariadení na ?iastku, ktorá je pre zákazníka prijate?ná, zní?ili náklady na marketing a spolu s ?al?ími ?etriacimi opatreniami sa im podarilo porazi? nielen Apple a Samsung, ale aj domáce Xiaomi, ktoré bolo na vrchole práve v minulom roku. Samozrejme, stále sa bavíme o ?ínskom trhu.

phone-vendor-market-share-china

Pri spolo?nosti Xiaomi si v?ímame, ?e sa sústredí najmä na tzv. ?flash? výpredaje, ktoré sú lákadlom pre mnohých online nakupujúcich. Oppo v?ak berie oh?ad aj na tých, ktorí mo?nos? kúpi? smartfón cez internet nemajú, alebo ju jednoducho nevedia vyu?i?. Preto v ?íne mô?eme nájs? viac ako 240 000 obchodov, ktoré predávajú Oppo zariadenia. Spolo?nos? Vivo je na tom podobne, len ?ísla sú o polovicu ni??ie. Aj napriek tomu stále obaja porá?ajú obchody Xiaomi a Apple Stores, ktorých je v najvä??ej krajine Ázie ove?a menej.

apple-stores-cina

Ako bonus ponúkajú ?ínski výrobcovia rôzne z?avy na nové zariadenia v kamenných obchodoch, pri?om ?al?ou výhodou je, ?e v prípade problému so zariadením, sa mô?e zákazník kedyko?vek obráti? na obchod. Celá situácia sa mô?e zda? ako ne?útostný boj o zákazníkov. Pravdou v?ak je, ?e v?dy vyhráva ten lep?í a v tomto prípade sú to práve ?ínski výrobcovia, ako Vivo ?i Huawei, ktorí vedia, ?o zákazník o?akáva za primeranú cenu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
80%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]