In­špi­ra­tívny prí­beh Da­niela Sk­lářa za­čal už pred nie­koľ­kými me­siacmi, keď sa roz­ho­dol od­ísť z Česka a vy­dať sa za šťas­tím do Sil­li­con Val­ley, cen­tra tech­no­lo­gic­kého roz­voja. Da­niel štu­do­val dve vy­soké školy, pra­co­val v kon­zul­tač­nej firme a vie­dol svoj klub Don Club. Práve vtedy si uve­do­mil, že nie je spo­kojný a chce sa vy­dať za svo­jim snom.

Jeho do­sia­hnu­tie však ne­bolo vô­bec jed­no­du­ché. Chcel sa to­tiž stret­núť s Elo­nom Mus­kom a ná­sledne ho pre­sved­čiť, aby mo­hol pre neho pra­co­vať. A po­kojne aj za­darmo. V dnešnom rozhovore sa teda dozvieš všetky podrobnosti z príbehu tohto ambiciózneho Čecha, ktorý si chce splniť svoj sen a je veľkou inšpiráciou aj pre nás ostatných.

Ahoj Daniel, čo ťa vždy fascinovalo na Tesle, Elonovi Muskovi, SpaceX či celkovo na oblasti Sillicon Valley, ktorá je kolískou technologického sveta? Lákal ťa vždy život, respektíve návšteva tejto oblasti?

Ahoj David a čitatelia Fontech, vždy ma fascinovali príbehy z tejto oblasti, kedy jednotlivec, veľakrát mladý, vybudoval obrovskú firmu v hodnote stoviek miliónov až desiatok miliárd dolárov. Samozrejme, že toto je len špička ľadovca, ale potom je tunajší neúspech firma s hodnotou desiatok miliónov dolárov a kto by nechcel takýto neúspech zažiť? Samozrejme to zľahčujem, ale adrenalín čo mesto nesie, nie je len o peniazoch, ale o tej honbe za pokladom. Každý rozumný človek tu má svoju vlastnú misiu, ktorú sa snaží naplniť. Nie každému sa to podarí, ale tá jazda je nezabudnuteľná pre každého. Tesla je úžasná produktová firma, jej autá a výrobky sú pre používateľov doladené do posledného detailu. A SpaceX? Nikdy vás nelákal vesmír, science-fiction či dobývanie ostatných planét?

Veď toto všetko SpaceX je a misia kolonizovať Mars je naozaj ako z inej planéty. Preto tiež Elon Musk. Ten muž je kapitola sama o sebe. Veľmi odporúčam prečítať knihu „Elon Musk: Tesla, SpaceX a hľadanie fantastickej budúcnosti“. Ten zásadný rozdiel Muska od ostatných je, že sa dokáže od všetkého odpútať. Vždy dokáže riskovať všetko, čo doposiaľ nadobudol, a to pre vyšší zmysel. Robil to s každou spoločnosťou.

Už ako veľmi mladý predal spoločnosť, zarobil si 20 mil. $ a mimo toho, že si kúpil bývanie či auto, všetko ostatné opäť investoval do ďalšej firmy. Takto to robil vždy – začal s 20 mil. $, potom riskol 100 mil. $ a tak ďalej. Presadzoval teóriu všetko alebo nič. A vždy to pre neho dopadlo ako všetko. Náhoda? Nemyslím si. Toto sú veci, ktoré sa dajú naučiť a Elon Musk ich vie. Preto pre neho chcem pracovať, a preto som spustil kampaň ElonLetMeWorkForYou.com, ktorá by mi v tom mala pomôcť. Chcem sa od neho učiť, pretože Musk je ohromná osobnosť. Je to novodobý dobyvateľ a ja verím, že napríklad taký Mars nakoniec dobyje.

Ako začala tvoja púť a „americký sen“? Bolo to finančne a psychicky náročné?

Pamätám si presne svoj prvý zlomový bod, ktorý ma nasmeroval na túto cestu. Bolo to pri písaní mojej bakalárskej práce, kedy som si uvedomil, že toľko stresu za tak malú odmenu nemá zmysel. Už vtedy som chcel niečo zmeniť, ale vzhľadom k tomu, že som pomerne vytrvalý, chcel som v tejto spoločnosťou uznávanej ceste za úsprcjhom pokračovať. Napriek tomu som po doštudovaní ľahko zmenil odbor a k tomu si pribral ešte jednu vysokú školu s vidinou, že sa niečo zmení. Pracoval som vtedy v prednej konzultačné firme a mal dobre rozbehnutý projekt Don Club, kde som robil live talky s významnými osobnosťami z biznisu. Nič sa však nezmenilo, ba dokonca sa to zhoršilo. Až keď som robil rozhovor s Janom Krausom, tak mi to došlo. Mal som toho dosť a musel som ísť za niečím, čo má pre mňa väčší zmysel.

V ten moment som už vedel, čo presne urobím. Prerušil som obe vysoké školy, dal v práci výpoveď, pozastavil aktivity s Don Clubom, a odišiel rodine oznámiť svoje rozhodnutie. Toto bola tá ľahšia časť. Napriek tomu, že som v tú dobu pomerne rozumne zarábal, nemal som žiadne finančné úspory a preto som si musel tieto financie na svoju cestu zabezpečiť. Hneď po mojom oznámení, že všetko tu zanechávam a odlietam do ameriky prišla otázka, či mi rodina na túto cestu požičia peniaze.

Celý rozhovor prebehol veľmi kladne a dokonca som dostal obrovskú podporu od celej mojej rodiny, aj cez to, že som nemal ťah nijako výrazne premyslený. Všetci verili v môj sen a o to viac som sa cítil zodpovedný za to čo robím. Nesmel som ich sklamať. Ešte ten večer som si kúpil letenky a čoskoro odletel. Začiatok v Amerike bol úžasný, stretával som skvelých ľudí, ktorý mi nesmierne vyhovovali. Mladí inteligentní ľudia, ktorí boli veľmi biznisovo založení. To ma naozaj motivovalo, nikdy som v našich podmienkach toľko zaujímavých ľudí nestretol. A napriek tomu, že som veľkú časť svojho pobytu býval na zemi v obývačke a neskôr upratoval po spolubývajúcich, aby ma tam znášali, bol som nesmierne spokojný. Konečne som robil niečo, čo som naozaj chcel.

Cítil som sa, ako keby som držal opraty svojho osudu vo svojich rukách. Zo začiatku pobytu som spoznal veľa ľudí z veľkých firiem, ako je Google, Facebook, Uber a rôznych startupov a keď som zistil, koľko si zarábajú, povedal som si, že budem robiť to isté. Po niekoľkých týždňoch svojho náborového procesu som sa dostal do extrémneho stresu. Uvedomil som si, že všetky peniaze, ktoré som si požičal od svojej rodiny, som už takmer minul a jediný výsledok mohol byť ten, že by som sa dostal späť do svojho klasického nalajnovaného života. O to viac som bol v strese, pretože som vedel, že moja rodina a priatelia vo mňa veria, veria v môj sen a ak ho nedokážem naplniť, tak sa uzavrú do seba a zase na nejakú dobu vo sny veriť prestanú.

To bolo pre mňa naozaj psychicky náročné. A to som nemohol dopustiť. V ten večer som si uvedomil, že ten dôvod, prečo som tu, nie je pokračovať v mojom doterajšom živote a to len v inej krajine, ale niečo úplne iné. Spomenul som si na inšpiratívne rozhovor s hosťom môjho klubu – Stanislavom Gálikom, kedy povedal, že je skvelý nápad pracovať pre niekoho zadarmo. Hneď som si uvedomil, kto je ten človek, ktorý to musí byť – Elon Musk. Od doby, čo som o ňom prečítal vyššie spomínanú knihu, sa stal mojím vzorom a dávalo to pre mňa extrémne zmysel.

Čo sa týka psychickej náročnosti, tak áno, bolo to pre mňa veľmi psychicky náročné.  Jednak som bol medzi ľuďmi, ktorých som takmer nepoznal a jednak som na tom bol finančne veľmi zle. Býval som na zemi, upratoval po spolubývajúcich a zase som nič nemal. O to viac to na mňa doľahlo, keď som si uvedomil, koľko ľudí ma sleduje a verí mi v Českej republike. Cítil som za nich obrovskú zodpovednosť a ani jedného z nich som nechcel sklamať. Oni mi pred tou cestou písali veci ako: “verím, že tam niečo dokážeš” a podobne. To vo vás zanechá určitú stopu. Rozhodne vás to motivuje, ale tiež máte voči nim zodpovednosť. A to nehovorím o rodine, ktorá mi na to dokonca požičala peniaze. Nemohol som ich sklamať. Vytvoril som tak kampaň ElonLetMeWorkForYou.com, kde som sa snažil stretnúť práve Muska a presvedčiť ho, aby som pre neho mohol pracovať, učiť sa od neho a predávať tieto informácie ďalej. Dnes mi môže každý na kampaň prispieť a získa za to napríklad knihu alebo video dokument z prostredia Elona Muska a môže sa tak učiť to isté, čo sa od neho chcem naučiť ja sám. Myslím si, že je to úžasný projekt a podporu si zaslúži.

Z hľadiska psychiky je tiež dobré si uvedomiť, že nič z toho by som  nedokázal sám, ale vzhľadom k tomu, že som tam nikoho nepoznal, tak to bolo večné presviedčanie cudzích ľudí, aby mi pomohli. Žiaden zo záberov, fotiek alebo obsahu by som sám nezvládol. Pomáhali mi s tým rôzni ľudia, ktorých som musel presvedčiť aby mi venovali napríklad svoj deň, či týždeň života a to za nič. Nemal som vôbec žiadne peniaze, aby som ich aspoň pozval na obed. Dokonca ani stan, v ktorom som spával pred Teslou som si nemohol dovoliť.

Vtedy som si síce kúpil za 30$ v miestnom obchode Target, ale s vedomím, že ho do 30 dní môžem vrátiť a vrátia mi peniaze. Takže som to tak aj spravil, pretože pre mňa mal každý dolár hodnotu. Som nesmierne vďačný všetkým týmto ľuďom, ktorí mi v tom pomohli a to ani nespomínam chlapcov, u ktorých som v tej dobe mohol bývať. Predstavte si, že sa vám niekto nasťahuje do bytu a žije vo vašej obývačke na zemi niekoľko týždňov a čo vy z toho máte? No nič, pretože vám nie je schopný nič za to dať. Ani nemôže.

Bol to zvláštny život. Jedným spôsobom bol ponižujúci a druhým oslobodzujúci. Miloval som to, ale zároveň ma požierala tá nemožnosť to tým ľuďom vrátiť. Pripočítajte k tomu zodpovednosť, ktorú som cítil k ľuďom doma a dokážete si predstaviť ako veľmi to bolo pre mňa psychicky náročné. Aj napriek tomu všetkému si myslím, že v časovom horizonte a finančných možnostiach, ktoré sme mali, sme vyprodukovali veľmi solídnu kampaň, kde ma vďaka nej poznávali na ulici v Silicon Valley a verím, že má zmysel na tento sen prispieť. viem, že pre vás, ktorí to čítate to môže znieť vzdialene, ale je to úplne rovnaké ako vaše sny. Ja iba tento sen bez vašej pomoci nedokážem naplniť.

Je Sillicon Valley naozaj tak pokročilou oblasťou a vhodná len pre malú skupinu ľudí alebo by tam dokázal žiť po pár rokoch aj bežný Slovák či Čech?

Záleží, čo beriete ako bežný Slovák či Čech. Čech s priemerným slovenským platom by tam nevydržal ani týždeň. Ale predpokladám, že sa pýtate všeobecne na typ človeka. Keď prídete do Silicon Valley a jej najznámejšieho mesta San Francisca, čakali by ste lietajúce autá či novodobé mesto ako zo seriálu Heuréka. Opak je pravdou. Prvá vec, ktorá na vás urobí dojem, je počet bezdomovcov, ktorých tu stretnete, či počet drogovozávislých osôb. Ten verejný priestor sa tam berie úplne inak než u nás. Nie je teda úplná výnimka, že by ste stretli postavený obývaný stan na chodníku či bezdomovcov ležať priamo na zemi v spacáku. Na mieste, kde som býval v druhej polovici pobytu, som vyšiel o 4 popoludní na ulicu a stretol tam tri za sebou sediacej osoby s injekciou v ruke, a to ste sa medzitým vyhýbal ich výkalom. Priznávam, nebola to najlepšia štvrť, na druhú stranu ani najhoršia. Moji spolubývajúci boli dobre platení zamestnanci Googlu, Uberu či startupov – všetci softvéroví inžinieri či produktoví manažéri.

Na druhú stranu sú tu oblasti ako je Mountain View, Palo Alto a podobne, kde máte skôr domčeky a krásny predmestský život. Tam bývajú už tí, ktorí majú v Silicon Valley istotu a nikam sa neponáhľajú. Silicon Valley je dlhá oblasť niekoľkých miest a mestečiek. Bez auta sa tu veľmi zle pohybuje, takmer nemožné a verejná doprava moc nepomáha. Môžete však vždy použiť Uber, ktorý je na miestne pomery naozaj lacná a veľmi populárna služba. Predsa len jej sídlo je práve v San Franciscu.

Ľudia tu sú veľmi inteligentne a biznisovo nadaní, ale tiež usadení softvéroví inžinieri. Celá oblasť je extrémna bublina, kde nestretnete moc mladých ľudí, v deväť večer je tu mŕtvo. Je ťažké sa z tohto okruhu ľudí dostať k inému. Akoby tam takmer nebol.

Osobne si nemyslím, že je to tu prispôsobené na dlhodobé žitie. Na vytvorenie kvalitnej technologickej firmy určite, na žitie s rodinkou to asi nebude. Ale rozhodne nemôžete čakať, že sa sem dostanete a zarobíte milióny dolárov. Sú tu tí najlepší biznismeni z odvetví a ak sa zadarí a vôbec sa s týmito ľuďmi dostanete do kolbiska, zničia vás. Krásne na tomto odvetví ale je, že je stále mladé a je tu extrémne veľký počet nevyriešených problémov, možnosti zefektívnenia alebo zjednodušenie rôznych procesov, a preto je tu vždy priestor pre novú úspešnú firmu. A nakoniec možno budete práve vy ten, s ktorým sa ostatní nemajú na kolbisku stretnúť.

Sú zároveň finančné náklady v Sillicon Valley naozaj také enormné v porovnaní s inými oblasťami?

Povedzme, že priemerný plat v Amerike je okolo 50 000 $ ročne. V Silicon Valley je pomerne nízky plat pre programátora 100 000 $ ročne. Keď tu tento plat dostanete, ste na miestne pomery stále chudobný. Verím, že celá Kalifornia je na tom cenovo mierne drahšie, ale Silicon Valley a najmä San Francisco je veľmi drahé. Majú tu jedno z najdrahších bývaní v celých Spojených štátoch. Majú s tým extrémne problémy a snažia sa to riešiť. Ako som spomínal vyššie, býval som vo štvrti, kde boli drogovozávislí na ulici, na druhú stranu to bolo napríklad 10 minút od Financial district – veľmi dobrá štvrť a dohromady tu platili mesačne 160 000 Kč pre štyroch, a to nebolo nič skvelé.

To robí zhruba 8000 $ mesačne za síce dvojposchodové 4 + 1 s tromi kúpeľňami, ale izby boli naozaj len na posteľ. Bývanie je teda extrém a ostatné výdavky čo potrebujete ako jedlo a alkohol taktiež nie sú najlacnejšie. Určite je to jedna z tých najdrahších oblastí v Amerike, ale zároveň si tu pravdepodobne zarobíte najlepšie.

Ako prebiehala tvoja „kampaň“ na to, aby sa stretol s Elonom Muskom? Čo všetko si podnikol?

Začalo to tak, že som vymyslel plán ako Muska stretnúť. Vedel som, že musím urobiť niečo, čo bude mať virálny potenciál a mohlo by sa to po Silicon Valley rozšíriť, aby sa o tom aj sám Musk dozvedel. Vytlačil som teda svoje logo na obrovskú vlajku a prvá zastávka, kde som sa snažil upozorniť ľudí o mojej kampani, bolo práve San Francisco. Išiel som do všetkých známych miest od Golden Gate Bridge, cez Lombard Street, rôzne parky, až po Pier 39 a napríklad aj Ferry Building.

Na miestach som stával x hodín a mával s vlajkou ElonLetMeWorkForYou.com, kde bol v tom čase osobný odkaz pre Elona Muska a okoloidúci. Potom som obišiel všetky známe a ikonické firmy po Silicon Valley, ako je Google, Facebook, Apple či napríklad garáž Steva Jobsa, kde práve Apple vznikol. Všade som opäť mával a snažil sa na seba upozorniť. Zdalo sa však, že má snaha nemá žiadny účinok a ja som musel vymyslieť čo ďalej.

Preto som sa rozhodol po niekoľkých dňoch, že svoju snahu posuniem na vyššiu úroveň a posuniem sa bližšie k potenciálnemu stretnutie s Elonom. Rozhodol som sa teda presunúť pred Teslu a vzhľadom k tomu, že je v pomerne odľahlej časti Silicon Valley, či bežného žitia, rozhodol som sa, že si skrátka u jedinej príjazdovej ceste do obrovského Tesla komplexu postavím stan a budem tu prespávať.

Zamestnanci Tesly ma teda nutne videli každý deň. Napriek tomu o Elona ani slychu, a preto som sa vydal do komplexu, kde majú predajňu Tesla. Začal som mávať a po nejakej dobe konečne niekto prišiel. Tesla Security. Začali okolo mňa krúžiť a musel som opustiť priestory. Moc sa so mnou nemaznal.

Elona sa mi stretnúť nepodarilo, a preto som sa musel zamyslieť, kde by sa ešte mohol vyskytnúť. Keď nie je v Tesle, tak je v SpaceX. Preto som za posledné peniaze kúpil lístok zo San Francisco nočným autobusom do Los Angeles a premiestnil som sa pred centrálu SpaceX. V momente, keď som sa tu objavil, ma ohromila obrovská raketa Falcon 9, respektíve iba jej tzv. Booster. Tento booster je raketa 1. stupňa, ktorá dokázala vyniesť svoj náklad a vrátiť sa na Zem pri vertikálnom pristátí a mohol byť použitý znova. Snažil som sa na seba upozorniť Muska. Po takmer celodennom snažení ma konečne niekto navštívil. Bola to Tesla Security. Tesla Security sa nachádzala aj v SpaceX a tentoraz boli ešte tvrdší ako naposledy. Začali sa ma vypytovať, brať ID a pod.

V ten moment ostávalo už jediné. V žiadnej z jeho firiem som ho nestretol, a preto som musel zvoliť zúfalú stratégiu. Mimo toho, že som už nemal žiadne peniaze, nemal som ani veľa času. Čoskoro som sa musel vrátiť do ČR. Preto som nášiel Muskove súkromné ​​sídlo a odišiel som tam. Našťastie to od SpaceX nebolo ďaleko a nemusel som cestovať do ďalšej vzdialenej lokality. Odišiel som teda do Bel Air, čo je v horách pri Los Angeles a je to tzv. Boháčska štvrť. Nie sú tam chodníky a po cestách sa premáva miestna patrola, ktorá chráni týchto ľudí, aby mali čo najvyššie bezpečie.

Ak sa prechádzate pešo, ste už naozaj čudák a ak navyše idete pešo, máte obrovskú vlajku na chrbte a kameru v ruke, tak som človek, ktorého tu nikto neprehliadne. Napriek tomu som sa nakoniec odhodlal a na Muskov barák zazvonil. Ozvala sa odpoveď zo zvončeka s tým, nech počkám, že zíde dole. Bol som nadšený a plný adrenalínu. V ten moment sa začala otvárať brána a postava z nej prichádzala ku mne.

Než som niečo povedal, zaznamenal som, že muž má psa a že ide opäť o ochranku. Ochranka bola tentoraz pomerne rozumná a hoci mi nemohla oznámiť žiadne bližšie informácie o Elonovi, presvedčil som ich, aby dali majiteľovi majetku moje osobné písania. Bola to popísaná vizitka s mojím popísaným letáčikom, na ktorý som z druhej strany ručne napísal niečo v zmysle, že som Daniel a mám záujem pre Muska pracovať pokojne zadarmo. Že spúšťam túto kampaň atď. Musk sa v tú dobu stále neozval.

Myslíš si, že ochranka doručila tvoje ručne písané poznámky nakoniec Elonovi? Môžeš očakávať v najbližších týždňoch či mesiacoch ešte nejaký telefonát z Tesly či SpaceX? 

Nie som si tým úplne istý, dokážem si predstaviť, že mu to nechali ležať niekde na stole a on si to s ďalšou korešpondenciou prešiel a možno vyhodil. Myslím si však, že ma určite zaregistroval, a to buď cez toto písanie, alebo cez celú kampaň, ktorú som v Silicon Valley vykonával. Hoci som tomu na konci mojich dní v Amerike takmer neveril, tak pri poslednom dni v uliciach, kedy som sa bavil s ľuďmi o Elonovi, ku mňe prišiel asi piaty alebo šiesty človek s tým, že vie kto som, že som ten „Elon Guy“, čo ma presvedčilo o tom, že moje snaženie bolo aspoň z hľadiska miestnej virálnosti úspešné a Elon ma s najvyššou pravdepodobnosťou zaregistroval.

Vo veľmi blízkej dobe ds hodlám s Elonom stretnúť na sociálnych sieťach a vo virtuálnom svete. On je veľmi aktívny napríklad na Twitteri a napriek tomu, že už ma jedna populárna technologická postava tweetovala Elonovi, tak by som ho sám v týchto priestoroch oslovil s celou kampaňou ElonLetMeWorkForYou.com. Čakám na posledné detaily a úpravy celej kampane a samozrejme na čo najväčšiu miestnu a zahraničné podporu. Takže, ak ste tak ešte neurobili, určite ma podporte v kampani, kde sa dostanete práve skrz doménu ElonLetMeWorkForYou.com a kúpte si niektorú z odmien, ktoré ponúkam! Stále je aktualizujem a pridávam k tomu obsah na mojich sociálnych sieťach, najmä na mojom Instagrame @sklardan

Fascinujú ťa aj elektromobily a práca Tesly v tejto oblasti, alebo tvoje nadšenie pre firmy Elona Muska prevláda len vďaka jeho osobnosti a víziám?

Samozrejme ma zaujíma aj elektromobilita a práca Tesly. Najmä jej snaha mať čo najlepší užívateľský zážitok. Dbajú veľmi na produkt, čo aj sám Musk tlačí do popredia. Nie je nad to, keď robíte produkty priamo pre koncového zákazníka a vyhráte si s nimi do posledného detailu. Prečo sa stal Apple prvou triliónová spoločnosťou na svete? To práve Apple zaviedol tento produktový trend a Tesla veľmi dobre vie, čo robí. Viac než elektromobilita ma možno zaujala samotná autonómia áut a snaha ísť touto cestou. Verím, že je to budúcnosť a ja osobne sa na dobu, kedy si niečo v aute prečítam alebo sa vyspím bez toho, aby som riadil, veľmi teším. A koniec koncov aj tá elektromobilita mi niečo hovorí, predsa len som vyštudoval elektrotechnickú fakultu na ČVUT.

Musk a jeho vízie sú neskutočné, takmer ako z inej planéty. Možno práve z Marsu a Musk tak iba volá domov. Samozrejme si robím srandu, ale ja toto obdivujem neskutočne. A je to tiež jedna z vecí, ktoré by som sa vo svojej budúcnosti chcel venovať. Neskutočne mi trhá srdce, keď vidím mladé a nádejné talenty v našej republike, ktoré si neveria. Podľa môjho názoru si má človek klásť vysoké ciele. Síce bude často sklamaný, na druhú stranu to máte ako s Muskom. Aj keď nedoletí na Mars, tak skončí aspoň medzi hviezdami. A čo my?

No naprojektujeme na ďalších dvadsať rokov dopredu jednu diaľnicu, ktorú rovnako nedokončíme. Samozrejme túto problematiku zjednodušujem a nedá sa porovnávať, ale v tom minimálne našom zmýšľaní to tak funguje a ja sa chcem postarať o to, aby to tak nebolo. Ľudia si musia veriť a ísť si za svojimi snami. Ak to neurobia, tak ich nikdy nedosiahnu. A prvý krok je práve sebadôvera, ktorá českému a slovenskémi národu mnohokrát chýba.

V ktorej z jeho firiem by si chcel najradšej pracovať? Najmä ma zaujímajú dôvody či výhody, ktoré ťa tam lákajú.

Keby som si osobne mohol vybrať, čo by som ten rok, čo chcem pre Muska pracovať, robil, bolo by to určite naprieč firmami. Môj cieľ je pracovať priamo pre Muska. Takže mi nejde o jednu konkrétnu firmu či pozíciu. Tesla je pre mňa skvelá práve v zameraní na koncového zákazníka a jeho užívateľskú skúsenosť, zatiaľ čo SpaceX to je sen. Dobyť Mars?

Kto by to nechcel. Ja mám vyštudovanú kybernetiky a robotiku, takže mám celkom solídne technické pozadie a vidím ako do softvéru, tak hardvéru, k tomu som študoval aj biznis a ekonómiu, takže vidím aj do ekonomických záležitostí a skrz moje pôsobenie na rôznych konferenciách či prednáškach som sa naučil veľmi dobre pracovať s davom. Mám prezentačné zručnosti na vysokej úrovni a dokážem vysvetliť technické veci netechnicky zameraným ľuďom, čo je podľa môjho v dnešnej dobe cenená vec.

Môj tzv. hard skill je softvérové ​​inžinierstvo, ktorým sa teraz živím, ale do budúcna by som sa chcel pravdepodobne uberať smerom produktového manažmentu. Baví ma vymýšľať celkový produkt, ako ho ľudia budú používať, ako sú pre neho vhodné finančné modely a ako by sme ho mali vytvoriť, aby bol čo najužitočnejší a najvhodnejší práve pre ich používateľov. A vďaka tomu, že mám to technické pozadie, môžem navrhnúť aj toto riešenie. Avšak pre Muska by som robil pokojne sekretárku a nosil mu kávu.

Ja verím, že skúsenosť z jeho prostredia a učiť sa to, ako to v jeho svete funguje, je na nezaplatenie. Preto by som čokoľvek čo by potreboval robil pokojne zadarmo. Veľa ľudí si myslí, že sa tým podhodnocujem, ale ja to tak neberiem. Pre mňa je to životná skúsenosť, ktorá sa vyplatí aj v tomto prípade. A ešte by som rád podotkol, že by som si tieto skúsenosti nechcel nechať len pre seba, ale chcel by som ich odovzdať všetkým, ktorí o to majú záujem.

A preto ako jedna z odmien v mojej kampani je napríklad kniha, ktorú by som za ten rok v Elonovom svete chcel spísať pre všetkých, ktorí by sa od Elona chceli učiť. Ďalšia je dokument, ktorý by som tiež v prostredí Elonových spoločností počas roka rád spracovával. Všetko si môžete objednať dopredu na ElonLetMeWorkForYou.com a tým podporiť moju kampaň.

Ako ľudia reagovali na tvoju crowdfundingovú kampaň, keď si ju spustil? Sú ochotní ťa podporiť a pomôcť dostať sa k tvojmu vysnívanému zamestnaniu?

Crowdfundingovou kampaň som spustil na obrovskej konferencii ReactiveConf, ktorá mala dokopy okolo 1300+ účastníkov. Sám som mal prednášku pred plnou sálou 200+ ľudí, kde som kampaň spúšťal. Musím povedať, že to pre mňa bolo náročnejšie než obvykle, pretože som celú kampaň do spustenia pripravoval pod veľkým tlakom, ale myslím si, že sa to veľmi podarilo. Ja som si to užil a dúfam, že poslucháči tiež. Avšak musím sa priznať, že som takú kampaň robil prvýkrát a samozrejme už od štartu prišla s množstvom chýb.

Ako jedna z hlavných bola jej celé ladenie do vtipu viac než do serióznosti. Ja si rád robím žarty a aj zo seba, preto som celú kampaň takto poňal. Bohužiaľ si myslím, že v tomto prípade to nebol úplne najšťastnejší variant a veľa potenciálnych záujemcov o moju podporu to odradilo. Teraz preto stále pracujem na prerobení kampane do serióznejšej podoby, čo už je takmer hotové.

Ďalšia vec je, že som sa veľa zameral na český a slovenský trh miesto samotnej USA. Bohužiaľ tu ľudia nie sú tak ochotní platiť a nie sú na to skrátka zvyknutí. V Amerike sú tieto kampane ďaleko bežnejšie a ľudia prispievajú denne. Mrzí ma, že to niektorí moji krajania a zahraniční fanúšikovia vzali na ľahkú váhu a len ako moju obvyklú srandu. Rozhodne to tak nie je a naozaj sa cieľ vybrať 50 000 $ snažím splniť a budem sa tak snažiť do posledného dňa. Cením si teda každého jedného prispievateľa a verím, že to spoločne môžeme dokázať.

Máš informácie o tom, či už aktuálne pracuje v Tesle alebo SpaceX nejaký Slovák alebo Čech?

Určite. Budú to pravdepodobne stále len jedinci, ale jeden zo známejších, ktorého osobne poznám, a to práve zo Silicon Valley, kde som sa s ním stretol, je napríklad David Pavlík, ktorý niekoľko rokov pracoval ako významná súčasť tímu vo SpaceX. Teraz prestúpil do Brnianskeho startupu Kiwi.com, kde robí CIO.

David je ohromne schopný a ďalší Čech pracujúci v SpaceX je napríklad Lukáš Kroc. Dostať sa do SpaceX je však pre cudzincov ďaleko zložitejšie než do Tesly. SpaceX má špeciálne pravidlá, keďže ide o raketové systémy a potenciálnu hrozbu. Kto z Čechov či Slovákov je v Tesle, si úplne istý nie som, ale určite tam niekto bude.

Ale poznám mnoho nadaných chlapcov z Česka aj Slovenska, ktorí pracujú v Silicon Valley a veľmi sa im darí. Jeden z nich je napríklad David Drobik, ktorý je skvelý salesman v miestnej oblasti a človek vždy plný entuziazmu k startupovej kultúre alebo tiež rodák z Čiech, Minh Tri Pham, ktorý je rozhodne nádejný talent celej technologickej scény a ešte o ňom budeme určite počuť. Oboch dobre poznám a veľmi mi pomohli. Ich prácu môžem len odporučiť.

Ak by si sa ocitol v role Elona Muska, čo všetko by si spravil, respektíve zmenil vo svete, aby si bol spokojný s inováciami, ktoré si podnikol?

Jeho skvelá práca je na celkovom rozšírení elektromobility vo svete. Robí elektromobily a robí ich sexy, čím pomáha celému odvetviu a nasadzuje latku veľmi vysoko. So SpaceX urobil divy, kedy pomocou znovupoužiteľných rakiet znížil extrémne náklady na jeden let do vesmíru. V minulosti tiež inovoval bankové systémy, kedy sa stal spoluzakladateľom napr. PayPalu. Tých inovácií je veľa a nápadov ešte viac.

Teraz buduje sieť tunelov pod Los Angeles so svojou The Boring Company, aby pomohol miestnej doprave. Ďalej dal podklady pre mediálne známy Hyperloop, ktorý by mal opäť zmeniť dopravu tak, ako ju poznáme a jeho celková snaha kolonizovať Mars je jedna z najlepších novodobých výziev, ktorým ľudstvo čelí. Inovovať sa dá kde čo a ja by som najmä inovoval školstvo v našich krajinách.

Zobraziť celú galériu (6)
News Coulomb/YouTube

Neznie to tak sexy, ale je to určite potrebná vec. Tento výchovný systém by mal viesť ľudí úplne iným smerom a to práve na štýl Elona Muska a nie úradníka Pepy. Inovácia v doprave je veľmi zaujímavá oblasť, ktorá sa bude ešte veľmi dlho vyvíjať.

Čo mi ešte príde zaujímavé, je inovácia zábavného priemyslu a sektora služieb. Teraz zľahka odbočím, ale napríklad mi príde platenie a celý chod v niektorých podnikoch ako sú napríklad bary veľmi zastarané a je tam veľký potenciál pre zlepšenie. Ale ako hovorím, tých inovácií vo svete môžete urobiť nespočet. Všetko sa dá inovovať a veľká výhoda je, že som flexibilný a dokážem sa prispôsobiť.

Napriek tomu je potrebné tieto snahy o inovácie uchopiť správne a táto schopnosť sa najlepšie učí práve od Elona Muska, čo je taktiež jeden z dôvodov, prečo som kampaň ElonLetMeWorkForYou.com spustil a ak by ste sa chceli aj vy naučiť tieto schopnosti, určite prispejte do kampane kúpou napríklad knihy alebo video dokumentu, ktoré budú práve o týchto schopnostiach Elona Muska pojednávať, a to z mojej osobnej ročnej skúsenosti pod jeho vedením.

Ďakujem za rozhovor a ak chcete sledovať moju cestu za Elonom Muskom, odporúčam, aby ste prešli môj Instagram @sklardan či samotnú kampaň ElonLetMeWorkForYou.com. (Pre užívateľov na Twitteri @donsklar)

Pošli nám TIP na článokTeraz čítajú

Články, ktoré hýbu svetom